Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. július 14. vasárnap | Örs, Stella napja

2012 – Időközi önkormányzati képviselő választás

 

2012 - Időközi önkormányzati képviselő választás


HVB 1 sz szavazókör eredményéről

icon_idokozi_valasztasBUDAKALÁSZ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.Iktatószám: 2984/ /2012. sz. HVB határozat KIVONAT

Készült Budakalász Város Helyi Választási Bizottság 2012. december 2-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

1. Napirendi pont: Az 1 . sz. egyéni választókerület eredményének megállapítása, a választás törvényes lebonyolítása

Budakalász Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló – többször módosított – 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A.§ (2) bekezdés h) pontjában biztosított hatáskörében eljárva 4 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:

Budakalász Város Helyi Választási Bizottság

15/2012. (XII.2.) számú határozata

A Helyi Választási Bizottság a jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv (Jegyzőkönyv az egyéni választókerületi képviselő-választás eredményéről) szerint állapítja meg Budakalász város 1. számú egyéni választókerületében a 2012. december 2. napján megtartott időközi helyi képviselő-választás eredményét, mely alapján az 1. sz. egyéni választókerületi képviselő:

Máté István Budakalászi Baráti Kör.

A Helyi Választási Bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezéssel élni. A fellebbezést a határozat meghozatalától számított kettő napon belül a Területi Választási Bizottságnak címezve lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.) úgy, hogy az legkésőbb 2012. december 4-én (kedd) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

Indokolás

A Ve. 113. § (1) bekezdése szerint a helyi választási bizottság a szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyve alapján összesíti a szavazatokat, és megállapítja a választás eredményét.

Budakalász város 1. számú egyéni választókerületében a választás eredményét a jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv tartalmazza.

A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 14. §-án, a Ve. 73. § (3) bekezdésében, a 105/A. § (2) bekezdés h) pontjában, a 113. § (1), (2) bekezdéseiben foglaltakon, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 73. § (4) bekezdésén, 79. § (1) és (2) bekezdésén, a 80. § (l)-(2) és (4)-(5) bekezdésein alapul.

Budakalász, 2012. december 2.

dr. Hajnal Zoltán
Helyi Választási Bizottság elnöke