Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. június 15. szombat | Jolán, Vid napja

Választási tájékoztató

 

Választási tájékoztató


Tájékoztató jelölő szervezetek és független jelöltek részére

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére

Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele

 1. Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/D § értelmében a Területi Választási Bizottság (TVB) vagy a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) – amelynél a jelölő szervezetet bejelentették – veszi nyilvántartásba. A bejelentésre szolgáló P3 jelű „Jelölő szervezet bejelentése” nyomtatvány itt letölthető.
 2. Aki független jelöltként kíván indulni az önkormányzati választáson, annak nem kell a Nemzeti Választási Bizottságtól vagy Területi Választási Bizottságtól a nyilvántartásba vételét kérni!

Ajánlások számának megállapítása

A Helyi Választási iroda vezetője 2014. augusztus 18-án állapítja meg az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármester jelölt állításához szükséges érvényes ajánlások számát. A szükséges érvényes ajánlások számának megállapításakor a választópolgárokszámát a központi névjegyzéknek a 2014. augusztus 15. napi adatai alapján kell megállapítani.

A közlemény közzétételre kerül a www.budakalasz.hu honlapon a Választások/Helyi Önkormányzati képviselők és polgármesterek választása 2014 oldalon.

Ajánlóív igénylés

1.) Jelölő szervezetek polgármester és képviselő-jelöltjei

 • Az NVB / TVB által történt nyilvántartásba vétel után igényelhetnek ajánlóívet a Helyi Választási Irodától (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.)
 • A Helyi Választási Iroda vezetője az ajánlóíveket legkorábban 2014. augusztus 25-én 8.00 órakor adja át az igénylő részére.
 • Ajánlóív igénylésre szolgál az A4 jelű „Ajánlóív igénylés” c. nyomtatvány itt letölthető.
 • A megfelelően kitöltött nyomtatványt bárki átadhatja a HVI vezetőjének, az átadónak nem kell meghatalmazással rendelkeznie.
 • A nyomtatvány 3. oldalán a jelölő szervezet képviselőjének neve és aláírása rovatban az írhat alá, aki
  1. a jelölő szervezet NVR-ben rögzített törvényes képviselője vagy meghatalmazottja,
  2. az NVR-ben szereplő képviselőtől vagy meghatalmazottól származó, írásbelimeghatalmazással rendelkezik.
 • Az ajánlóív igénylő nyomtatványon kell megadni az igényelt ajánlóívek darabszámát, ennek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy egy ajánlóíven 8 db ajánlás gyűjtésére van lehetőség.
 • Különösen figyelni kell arra, hogy a nyomtatványt a személyi okmányok adatai alapján kell kitölteni.
 • A nyomtatványt a jelöltként induló személynek saját kezűleg kell aláírnia, a jelölt helyett meghatalmazottja a nyomtatvány aláírására nem jogosult.
 • A Helyi Választási Iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőnyomattal lát el.
 • Az ajánlóív érvényességének feltétele, hogy azon szerepeljen az ajánlást gyűjtő polgár neve és aláírása.

2.) Független polgármester vagy képviselő jelölt

 • A független jelölt a választást kitűzését követően igényelheti az ajánlóívet a Helyi Választási Irodától (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.)
 • A Helyi Választási Iroda az ajánlóíveket legkorábban 2014. augusztus 25-én 8:00 órakor adja át az igénylő részére.
 • Ajánlóív igénylésre szolgál az A4 jelű „Ajánlóív igénylés” c. nyomtatvány.

Ajánlóívek átadása

 • A Helyi Választási Iroda vezetője legkorábban 2014. augusztus 25-én 8.00 órakor adja át az igénylő részére az ajánlóíveket.
 • Az ajánlóívek átvételére jogosultak köre:
  1. jelölő szervezet NVR-ben rögzített törvényes vagy meghatalmazott képviselője,
  2. ezen személy által adott meghatalmazással rendelkező személy
  3. maga a jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó személy, és
  4. a független jelöltként indulni szándékozó személy, vagy az általa meghatalmazott személy.
 • Az ajánlóív átvételére jogosult személynek az ajánlóívek kiadását megelőzően személyazonosságuk igazolására alkalmas fényképes igazolvánnyal kell igazolniuk személyazonosságukat. E dokumentumról a Helyi Választási Iroda másolatot készít, melyet az átvételre jogosult személy aláírásával igazol és azt a választási iroda az ajánlóív kiadását rögzítő iratanyagban elhelyez.
 • Az ajánlóívek kiadásáról minden esetben átvételi elismervényt kell kiállítani.
 • Ajánlóívet a jelölt bejelentés időszakában, 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig lehet igényelni.

Ajánlásgyűjtés

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 122. § – 123. § értelmében:

122. §

 1. Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.
 2. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.
 3. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.
 4. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.
 5. Az ajánlás nem vonható vissza.
 6. Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.

123. §

 1. Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.
 2. Nem gyűjthető ajánlás;
  1. az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  2. a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
  3. tömegközlekedési eszközön/
  4. állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
  5. felsőoktatási és köznevelési intézményben,
  6. egészségügyi szolgáltató helyiségében.
 3. Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.
 4. Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.”

Jelölt bejelentése

 • A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottságnál.
 • A jelölt bejelentésére 2014. szeptember 8-án 16:00 óráig van lehetőség munkanapokon 8.00 – 16.00 óra között.
 • Jelölt bejelentésre szolgáló E2 jelű „Egyéni jelölt bejelentése” nyomtatvány itt elérhető.
 • Az E2 jelű formanyomtatvány aláírására vonatkozó szabályok:
  1. a jelöltként indulni kívánó választópolgárnak, és
  2. amennyiben a jelölt jelölő szervezet jelöltjeként indul, akkor a jelölő szervezet képviseletére jogosult személynek is. alá kell írnia,
 • A megfelelően kitöltött E2 jelű formanyomtatványt és az ajánlóíveket bárki átadhatja a Helyi Választási Iroda vezetőjének.
 • A Helyi Választási Iroda vezetője átveszi az ajánlóíveket, az E2 jelű formanyomtatványt és a jelölt fényképét (ha csatolják), azokat ellenőrzi, felhívja a bejelentő figyelmét az esetleges hiányosságokra és a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki.
 • A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig. E kötelezettség elmulasztása esetén az illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki.
 • A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 10.000 Ft, abírság összegét a Nemzeti Adó és Vámhivatal adók módjára hajtja be.
 • Ha a jelölt, jelölő szervezet 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig leadja azokat az ajánlóíveket, amelyeken nem gyűjtöttek ajánlást, mentesül a bírság megfizetésének kötelezettsége alól.
 • A választási iroda az átvett ajánlóíveket a bejelentő jelenlétében rögzíti az informatikai rendszerben, erről a bejelentő részére átadás- átvételi jegyzőkönyv kerül átadásra, amely tartalmazza azon sorszámú ajánlóíveket, melyek nem kerültek a választási irodának leadásra.

Ajánlások ellenőrzése

 • A Helyi Választási Iroda az informatikai rendszerben végzi el az ajánlások ellenőrzését.
 • Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda vezetője tájékoztatja az illetékes választási bizottságot;
 • A jelölt nyilvántartásba vételéről az illetékes helyi választási bizottság dönt.
 • A Helyi Választási Bizottság döntéséről a választási iroda e-mailen tájékoztatja a jelöltet illetve jelölő szervezetet.
 • A nyilvántartásba vételről hozott határozat jogerőre emelkedése után van lehetősége a jelöltnek illetve jelölő szervezetnek, hogy megbízott tagot jelentsen be a Helyi Választási Bizottságba, valamint a Szavazatszámláló Bizottságba.

A választási bizottság megbízott tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

A választási bizottságnak nem lehet tagja

 1. a köztársasági elnök,
 2. a háznagy,
 3. képviselő,
 4. alpolgármester,
 5. jegyző,
 6. másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja
 7. a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint
 8. jelölt.

A Helyi Választási Bizottság megbízott tagja a megbízását követő 5 napon belül tesz esküt a Polgármester előtt, ezt követően kezdheti meg a munkáját a Helyi Választási Bizottságban.

Kompenzációs lista bejelentése

 • A kompenzációs listát legkésőbb 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. A lista bejelentéséhez az L7 jelű „Lista bejelentése” nyomtatványt, valamint SZ4 jelű „Listán állított jelölt személyi lapja” c. nyomtatványt kell benyújtani.

Az L7 jelű „Lista bejelentése” nyomtatvány itt letölthető.

Az SZ4 jelű „Listán állított jelölt személyi lapja” nyomtatvány itt letölthető.

 • Kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, amely a település egyéni választókerületeinek több mint a felében jelöltet állított.
 • Azok a jelölő szervezetek, amelyek az egyéni választókerületek több mint felében közös egyéni jelöltet állítottak, közös kompenzációs listát állíthatnak.
 • A kompenzációs listát a Helyi Választási Bizottság veszi nyilvántartásba.

Szavazólap

 • A szavazólapon a jelöltek, illetve a listák a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.
 • A képviselő és polgármester jelöltek sorrendjének sorsolására 2014. szeptember 8-án kerül sor.

Budakalász, 2014. augusztus 8.

Helyi Választási Iroda