Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. április 14. vasárnap | Tibor napja

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról

 

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról


A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását.

Budakalászon az alábbi nemzetiségek tekintetében került kitűzésre a települési nemzetiségi önkormányzati választás és került megállapításra a megválasztható képviselők száma, valamint a jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma.

Nemzetiség megnevezése: Szükséges ajánlások száma: Megválasztható képviselők száma:
Német 5 3
Szerb 5 3

Nemzetiségi Önkormányzati képviselő választásra vonatkozó szabályok

A választáson az választó, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel.

Nemzetiségi névjegyzékbe kérelmére fel kell venni azt, aki

 1. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkezik,
 2. a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott nemzetiséghez tartozik és
 3. e nemzetiséghez tartozását a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott eljárási rendben megvallja.

A választópolgár

 1. lakóhelye szerinti településen, vagy
 2. 2014. június 29-ig bejelentett tartózkodási helye szerinti településen szerepelhet a nemzetiségi névjegyzékben.

A nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelmet 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig lehet benyújtani.

A választáson az anemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár választható, aki

 1. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható,
 2. a nemzetiségi Önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, továbbá
  nyilatkozatot tesz arról, hogy
 3. a nemzetiség képviseletét vállalja,
 4. a nemzetiségi közösség nyelvét beszélt, kultúráját és hagyományait ismeri,

Jelölő szervezet nyilvántartásba vétele

 • A választáson CSAKNEMZETISÉGI SZERVEZET ÁLLÍTHAT JELÖLTET!
 • Jelölt csak az lehet, aki az adott nemzetiség névjegyzékében szerepel.
 • A jelöltet állítani szándékozó nemzetiségi szervezetet a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni „a Nemzeti Választási Bizottságnál”.
 • A bejelentésre a P4 jelű „Jelölő szervezet bejelentése” nyomtatvány szolgál, amely itt elérhető.
 • Egy nemzetiségi szervezet csak egy nemzetiséget képviselhet.
 • Egy személy csak egy települési, egy területi és egy országos önkormányzati jelölést fogadhat el.

Jelölt ajánlás

 • A jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet,
 • Jelöltet az ajánlhat, aki az adott nemzetiség névjegyzékében szerepel.
 • Az ajánlóívet a Nemzeti Választási Bizottság által történt nyilvántartásba vétel után, az A6 jelű „Ajánlóív igénylése” nyomtatvány Helyi Választási Iroda vezetőjének (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.) való benyújtással lehet igényelni.
 • Ajánlóív igénylésre szolgáló A6 jelű „Ajánlóív igénylés” c. nyomtatvány itt elérhető.
 • A megfelelően kitöltött nyomtatványt bárki átadhatja a HVI vezetőjének, az átadónak nem kell meghatalmazással rendelkeznie.
 • A nyomtatvány 2. oldalán a jelölő szervezet képviselőjének neve és aláírása rovatban az írhat alá, aki
  1. a jelölő szervezet NVR-ben rögzített törvényes képviselője vagy meghatalmazottja
  2. az NVR-ben szereplő képviselőtől vagy meghatalmazottól származó, írásbeli meghatalmazással rendelkezik,
 • Az ajánlóív igénylő nyomtatványon kell megadni az igényelt ajánlóívek darabszámát, ennek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy egy ajánlóíven 8 db ajánlás gyűjtésére van lehetőség.
 • Különösen figyelni kell arra, hogy a nyomtatványt a személyi okmányok adatai alapján kell kitölteni.
 • A nyomtatványt a jelöltként induló személynek saját kezűleg kell aláírnia, a jelölt helyett, meghatalmazottja a nyomtatvány aláírására nem jogosult.
 • A Helyi Választási Iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőnyomattal lát el.
 • Az ajánlóív érvényességének feltétele, hogy azon szerepeljen az ajánlást gyűjtő polgár neve és aláírása.

Ajánlóívek átadása

 • Helyi Választási Iroda vezetője legkorábban 2014. augusztus 25-én 8.00 órakor adja át az igénylő részére az ajánlóíveket.
 • A Helyi Választási Iroda az ajánlóív átadásával egyidejűleg, valamint a jelölő szervezet kérésére a szavazást megelőző 35. és 13. napon (szeptember 7. illetve szeptember 29.) az adatai kiadását megtiltó választópolgár adatainak kivételével ingyenesen átadja a jelölő szervezet számára a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét és lakcímét.

Az ajánlóívek átvételére jogosultak köre;

 1. jelölő szervezet NVR-ben rögzített törvényes vagy meghatalmazott képviselője,
 2. ezen személy által adott meghatalmazással rendelkező személy
 3. maga a jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó személy.
 • Az ajánlóív átvételére jogosult személynek az ajánlóívek kiadását megelőzően személy azonosságuk igazolására alkalmas fényképes igazolvánnyal kell igazolniuk személyazonosságukat. E dokumentumról a Helyi Választási iroda másolatot készít, melyet az átvételre jogosult személy aláírásával igazol és azt a választási iroda az ajánlóív kiadását rögzítő iratanyagban elhelyez.
 • Az ajánlóívek kiadásáról minden esetben átvételi elismervényt kell kiállítani.
 • Ajánlóívet a jelölt bejelentés időszakában, 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig lehet igényelni.

Jelölt bejelentése

 • A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottságnál.
 • A jelölt bejelentésére 2014. szeptember 8-án 16.00 óráigvan lehetőség munkanapokon 8.00 -16.00 óra között.
 • Jelölt bejelentésre szolgáló E3 jelű „Egyéniképviselőjelölt bejelentése” nyomtatvány itt elérhető.
 • Az E3 jelű formanyomtatvány aláírására vonatkozó szabályok:
  1. a jelöltként indulni kívánó választópolgárnak, és
  2. és a jelölő szervezet képviseletére jogosult személynek is alá kell írnia.
 • A megfelelően kitöltött E3 jelű formanyomtatványt és az ajánlóíveket bárki átadhatja a Helyi Választási Iroda vezetőjének.
 • A Helyi Választási Iroda vezetője átveszi az ajánlóíveket és az E3 jelű formanyomtatványt, azokat ellenőrzi, felhívja a bejelentő figyelmét az esetleges hiányosságokra és a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki.
 • A jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig. E kötelezettség elmulasztása esetén az illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki.
 • A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 10.000,-Ft, a bírság összegét a Nemzeti Adóhivatal adók módjára hajtja be.
 • Ha a jelölt, jelölő szervezet 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig leadja azokat az ajánlóíveket, amelyeken nem gyűjtöttek ajánlást, mentesül a bírság megfizetésének kötelezettsége alól.
 • A választási iroda az átvett ajánlóíveket a bejelentő jelenlétében rögzíti az informatikai rendszerben, erről a bejelentő részére átadás- átvételi jegyzőkönyv kerül átadásra, amely tartalmazza azon sorszámú ajánlóíveket, melyek nem kerültek a választási irodának leadásra.

Ajánlások ellenőrzése

A Helyi Választási Iroda az informatikai rendszerben végzi el az ajánlások ellenőrzését.

A jelölt nyilvántartásba vételéről választási bizottság dönt.

Az a nemzetiséghez tartozó jelölő szervezet, amelynek települési Önkormányzati választására a településen sor kerül, a szavazóhelyiségben egy megfigyelőt bízhat meg. Megfigyelő csak a központi névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként nyilvántartott választópolgár lehet.

Szavazólap adattartalma

 • Külön szavazólap szolgál a települési, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzat megválasztására.
 • A szavazólap tartalmazza a nemzetiség megnevezését is.
 • A szavazólapon a jelöltek, illetve a listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.
 • A képviselő-jelöltek sorrendjének sorsolására 2014. szeptember 8-ánkerül sor.

Helyi Választási Iroda