Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2023. június 10. szombat | Gréta, Margit napja

Városi díjak

 

Városi díjak


Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelet szerint, a városi díjak adományozásáról szóló 14/2011. (IV.4.) önkormányzati rendelet módosítása értelmében az alábbi díjak jelöltjeire kér és vár javaslatokat, jelöléseket:

„BUDAKALÁSZ  DÍSZPOLGÁRA”  díj

adományozható annak a személynek, aki a társadalom- és természettudományok, a sport és a kulturális élet, az irodalom, a művészetek (a népzene, a néptánc, a színház, a képző- és iparművészet, az építőművészet, a film- és fotóművészet, kortárs zene, tánc) terén magas színvonalon végzett alkotó tevékenységéért, a sport terén nyújtott kiemelkedő teljesítményével, a város sport, kulturális életének fejlődéséért végzett kiemelkedő tevékenységéért, a sport, a közművelődés területén maradandó értéket teremtett. Aki kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével mind a városon belül, mind pedig országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.
Az elismeréshez díszoklevél és emlékplakett jár.
A díj átadására az október 23-i városi ünnepségen kerül sor.

„BUDAKALÁSZÉRT   EMLÉKÉREM”  díj

adományozható azon személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik, vagy amelyek a város fejlesztésében, a társadalmi, egészségügyi, szociális, sport, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a település értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.
Az elismeréshez díszoklevél és emlékplakett jár
A díj átadására az október 23-i városi ünnepségen kerül sor.

„dr. MILOSEVITS PÉTERNÉ” –BUDAKALÁSZ  KÖZOKTATÁSÁÉRT díj

Budakalász legendás pedagógusáról elnevezett díj adományozásának célja, hogy az Önkormányzat elismerését fejezze ki a közoktatás irányításában, a közoktatás vezetésében szakmai, szakértői munkájával kiemelkedő tekintélyt, megbecsülést elért pedagógusnak.
A kitüntetett az adományozást igazoló okiratot, emlékplakettet és pénzjutalmat kap.
A díj átadására a városi Pedagógusnapon kerül sor.

„BUDAKALÁSZ  KIVÁLÓ  PEDAGÓGUSA”  díj

adományozható az önkormányzati és állami fenntartásában működő, helyi nevelési, oktatási intézményekben foglalkoztatott bölcsődei nevelő, óvoda- vagy iskolapedagógusnak, aki kiemelkedő színvonalú oktató-nevelő munkát végez, végzett és eredményesen járult hozzá a gyermekek, tanulók képességeinek kibontakoztatásához, különösen az alábbiakra való tekintettel:

  • kiemelkedő tehetséggondozó tevékenység (tanítványai rendszeresen kiváló eredményeket érnek el tanulmányi versenyeken),
  • felzárkóztató tevékenység (a gyermekek egyéni képességeihez viszonyított fejlődés tükrében),
  • városi, kistérségi szintű bemutató órák, foglalkozások, előadások, tanfolyamok tartása,
  • szakmai publikáció (cikk, tanulmány, könyv, tankönyv),
  • városi szintű pedagógiai rendezvényeken, műsorokon, munkaközösségi foglalkozásokon való rendszeres, aktív részvétel,
  • kiváló kooperációs, kommunikációs és kapcsolatteremtő készség (jó kapcsolat a gyermekekkel, szülőkkel, kollégákkal),
  • a gyermekek szabadidős tevékenységének kiemelkedő színvonalú szervezése, illetve a diákönkormányzatok munkáját segítő folyamatos tevékenység.

A kitüntető címhez díszoklevél, emlékérem és pénzjutalom jár, a díj átadására a városi Pedagógusnapon kerül sor.

„BUDAKALÁSZI POLGÁROK EGÉSZSÉGÉÉRT” díj

adományozható annak a személynek, aki Budakalászon hosszú ideje, legalább 5 éve az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés, a megelőzés és tájékoztatás területén – ideértve a szociális ágazatot is – kifejtett munkássága révén elismerésre méltó tevékenységet végez vagy végzett.
Az elismeréshez bronzplakett, díszoklevél és pénzjutalom jár, a díj átadására a városi Semmelweis napon kerül sor.

„KALÁSZI PAJZS ÉRDEMÉREM”

adományozható a rendvédelemmel, közbiztonsággal foglalkozó és a helyi szinten mértékadó módon feladatot ellátó állami, önkormányzati, rendvédelmi szerv vagy civil szervezet tagjának, illetve civil személyként a rendvédelem és közbiztonság terén kiemelkedőt nyújtó természetes vagy jogi személynek.
Az elismeréshez díszoklevél, emlékplakett és pénzjutalom jár, a díj átadására április 24-én, Szent György napján kerül sor.

„JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ” díj

az ifjúság testi, szellemi nevelése, fejlesztése érdekében alapított díj egyenlő hangsúlyt fektet a gyermekek tanulmányi és sporteredményeinek ösztönzésére. A díjat egy Budakalászon élő, és/vagy a város általános iskolájának 5-8. évfolyamán tanuló gyermek kapja, aki az aktuális tanévben élen járt a sportban és tanulásban egyaránt. A díjjal díszoklevél, bronzplakett és 30.000 Ft értékű sportszer vásárlási utalvány jár .

Odaítélése alapvetően az oktatási intézmények kompetenciája, így ezt a jogkört a város a budakalászi iskolákhoz delegálja, tehát a döntés a Képviselő-testülettől az iskolaigazgatókhoz és a tanári karokhoz kerül. A hagyománynak megfelelően e rangos, diákoknak ítélhető elismerést továbbra is személyesen a polgármester adja át, illetve az Önkormányzat viseli költségeit.

A javaslatokat, ajánlásokat írásban, a 14/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletét képező nyomtatvány 2021-es javított változatán, indoklással, méltatással (legalább 1000 karakter) elkészíteni és benyújtani, úgy hogy az a díjátadásakor alkalmas legyen a díjazott érdemeinek ismertetéséhez.

A JELÖLÉSI ADATLAPOKAT KÉRJÜK, ALÁÍRÁSSAL ELLÁTVA BEKÜLDENI:

  • elektronikusan, szkennelt csatolmányként az info@budakalasz.hu e-mail címre
  • vagy postai/személyes úton eljuttatni Budakalász Város Önkormányzatának (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.)