17 °C

Budakalász

2020. július 05. vasárnap, Emese, Sarolta napja

Városi Díjak

 

Városi Díjak


Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi díjak adományozásáról szóló 14/2011.(IV.04.) sz. rendelete értelmében az alábbi díjak jelöltjeire kér és vár javaslatokat, jelöléseket: IMG_3937

„BUDAKALÁSZ  DÍSZPOLGÁRA”  díj

adományozható annak a személynek, aki kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével mind a városon belül, mind pedig országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.  A díszpolgári címmel díszoklevél és emlékplakett jár. A díj átadására az aug. 20-ai ünnepségen kerül sor.

„BUDAKALÁSZÉRT   EMLÉKÉREM”  díj

adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a település értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el. Az emlékérem mellé díszoklevél és emlékplakett jár. A díj átadására az aug. 20-ai ünnepségen kerül sor.

„dr. MILOSEVITS PÉTERNÉ” –BUDAKALÁSZ  KÖZOKTATÁSÁÉRT díj

annak a személynek adható, aki a város köznevelése minőségi színvonalának emelésében elméleti vagy gyakorlati tevékenységével járult hozzá, vagy a budakalászi köznevelés terén egyéb módon maradandót alkotott. A kitűntetett az adományozást igazoló okiratot és emlékplakettet kap. A díj átadására a városi Pedagógus napon  kerül sor.

„BUDAKALÁSZ  KÍVÁLÓ  PEDAGÓGUSA”  díj

adományozható az önkormányzati és állami fenntartásában működő, helyi nevelési, oktatási intézményekben foglalkoztatott óvoda- vagy iskolapedagógusnak, aki kiemelkedő színvonalú oktató-nevelő munkát végez, végzett és eredményesen járult hozzá a gyermekek, tanulók képességeinek kibontakoztatásához. A kitüntető címhez díszoklevél és emlékérem jár, a díj átadására a városi  Pedagógus napon  kerül sor.

 „BUDAKALÁSZ  SPORTJÁÉRT”  díj

adományozható azoknak a  személynek, aki a sport terén nyújtott kiemelkedő teljesítményével Budakalász hírnevét öregbíti. A díjat az a személy kaphatja, aki Budakalász sportéletében a helyi sportért kiemelkedő tevékenységet végez, vagy végzett. Az elismeréshez díszoklevél és emlékplakett jár, a díj átadására a városi augusztus 20-ai ünnepség keretében kerül sor.

„BUDAKALÁSZI POLGÁROK EGÉSZSÉGÉÉRT” díj

adományozható annak a személynek, aki Budakalászon hosszú ideje, legalább 5 éve az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés, a megelőzés és tájékoztatás területén – ideértve a szociális ágazatot és a bölcsődei ellátást végzőket is – kifejtett munkássága révén elismerésre méltó tevékenységet végez vagy végzett. Az elismeréshez bronzplakett, díszoklevél jár, a díj átadására a városi Semmelweis napon kerül sor.

„KÖZTISZTVISELŐI DÍJ”

adományozható annak a közigazgatásban dolgozó személynek, aki Budakalászon több éven át kiemelkedő munkát végzett, emelve ezzel a közszolgálati tevékenység színvonalát, s mellyel általános elismerést vívott ki az ügyfelek és a szolgáltatást igénybevevők körében. A díszoklevelet a városi Köztisztviselői napon a Polgármester adja át.

„KALÁSZI PAJZS ÉRDEMÉREM”

adományozható a rendvédelemmel, közbiztonsággal foglalkozó és a helyi szinten mértékadó módon feladatot ellátó állami, önkormányzati, rendvédelmi szerv vagy civil szervezet tagjának, illetve civil személyként a rendvédelem és közbiztonság terén kiemelkedőt nyújtó természetes vagy jogi személynek. Az elismeréshez díszoklevél és emlékplakett jár, a díj átadására a városi augusztus 20-ai ünnepség keretében kerül sor.

„BUDAKALÁSZ KULTÚRÁJÁÉRT”  díj

adományozható annak a személynek, aki a társadalom- és természettudományok, a kulturális élet, az irodalom, a művészetek (a népzene, a néptánc, a színház, a képző- és iparművészet, az építőművészet, a film- és fotóművészet, kortárs zene, tánc) terén művészi színvonalon végzett alkotó tevékenységéért, a város kulturális életének fejlődéséért végzett kiemelkedő tevékenységéért, a közművelődés területén több éven keresztül maradandó értéket teremtett. Az elismeréshez díszoklevél és emlékplakett jár, a díj átadására a városi augusztus 20-ai ünnepség keretében kerül sor.

„JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ” díj

az ifjúság testi, szellemi nevelése, fejlesztése érdekében alapított díj egyenlő hangsúlyt fektet a gyermekek tanulmányi és sporteredményeinek ösztönzésére. A díjat egy Budakalászon élő, és/vagy a város általános iskolájának 5-8. évfolyamán tanuló gyermek kapja, aki az aktuális tanévben élen járt a sportban és tanulásban egyaránt. A díjjal díszoklevél, bronzplakett és 30.000 Ft értékű sportszer vásárlási utalvány jár .

Az elismerések odaítélésére Budakalász lakosai közül bárki javaslatot tehet. A javaslatokat legkésőbb 2017. április 21. napjáig, a „Jó tanuló, jó sportoló” díj esetében 2016/2017. tanévet követően 2017. június 30. napjáig lehet személyesen vagy postai úton eljuttatni a Budakalászi Polgármesteri Hivatal (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.) ügyfélszolgálatára. A javaslatokat, ajánlásokat írásban, a 14/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelet 1. számú,  illetve a „Jó tanuló, jó sportoló” díj esetében a 2.  számú mellékletét képező NYOMTATVÁNYON kell indoklással, méltatással (legalább 1000 karakter) elkészíteni és benyújtani, úgy hogy az a díjátadásakor alkalmas legyen a díjazott érdemeinek ismertetéséhez. (További információ: www.budakalasz.hu)

Budakalász, 2017. március 17.

 


[/lista]