Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2021. június 17. csütörtök | Alida, Laura napja

Városi díjak

 

Városi díjak


Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi díjak adományozásáról szóló 14/2011.(IV.04.) sz. rendelete értelmében az alábbi díjak jelöltjeire kér és vár javaslatokat, jelöléseket:

„BUDAKALÁSZ  DÍSZPOLGÁRA”  díj

adományozható annak a személynek, aki kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével mind a városon belül, mind pedig országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.  A díszpolgári címmel díszoklevél és emlékplakett jár. A díj átadására az október 23-i városi ünnepségen kerül sor.

„BUDAKALÁSZÉRT   EMLÉKÉREM”  díj

adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a település értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el. Az emlékérem mellé díszoklevél és emlékplakett jár. A díj átadására az október 23-i városi ünnepségen kerül sor.

„dr. MILOSEVITS PÉTERNÉ” –BUDAKALÁSZ  KÖZOKTATÁSÁÉRT díj

annak a személynek adható, aki a város köznevelése minőségi színvonalának emelésében elméleti vagy gyakorlati tevékenységével járult hozzá, vagy a budakalászi köznevelés terén egyéb módon maradandót alkotott. A kitüntetett az adományozást igazoló okiratot és emlékplakettet kap. A díj átadására a városi Pedagógusnapon kerül sor.

„BUDAKALÁSZ  KIVÁLÓ  PEDAGÓGUSA”  díj

adományozható az önkormányzati és állami fenntartásában működő, helyi nevelési, oktatási intézményekben foglalkoztatott óvoda- és iskolapedagógusnak, bölcsődei kisgyermeknevelőnek, vagy dajkának, aki kiemelkedő színvonalú oktató-nevelő munkát végez, végzett és eredményesen járult hozzá a gyermekek, tanulók képességeinek kibontakoztatásához. A kitüntető címhez díszoklevél és emlékérem jár, a díj átadására a városi Pedagógusnapon kerül sor.

„BUDAKALÁSZI POLGÁROK EGÉSZSÉGÉÉRT” díj

adományozható annak a személynek, aki Budakalászon hosszú ideje, legalább 5 éve az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés, a megelőzés és tájékoztatás területén – ideértve a szociális ágazatot és a bölcsődei ellátást végzőket is – kifejtett munkássága révén elismerésre méltó tevékenységet végez vagy végzett. Az elismeréshez bronzplakett, díszoklevél jár, a díj átadására a városi Semmelweis napon kerül sor.

„KÖZTISZTVISELŐI DÍJ”

adományozható annak a közigazgatásban dolgozó személynek, aki Budakalászon több éven át kiemelkedő munkát végzett, emelve ezzel a közszolgálati tevékenység színvonalát, s mellyel általános elismerést vívott ki az ügyfelek és a szolgáltatást igénybevevők körében. A díszoklevelet a városi Köztisztviselői napon a Polgármester adja át. A „Köztisztviselői díj” elismerést a Polgármesteri Hivatal által adományozott elismerésként kerül átadásra.

„KALÁSZI PAJZS ÉRDEMÉREM”

adományozható a rendvédelemmel, közbiztonsággal foglalkozó és a helyi szinten mértékadó módon feladatot ellátó állami, önkormányzati, rendvédelmi szerv vagy civil szervezet tagjának, illetve civil személyként a rendvédelem és közbiztonság terén kiemelkedőt nyújtó természetes vagy jogi személynek. Az elismeréshez díszoklevél és emlékplakett jár, a díj átadására április 24-én, Szent György napján kerül sor.

„JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ” díj

az ifjúság testi, szellemi nevelése, fejlesztése érdekében alapított díj egyenlő hangsúlyt fektet a gyermekek tanulmányi és sporteredményeinek ösztönzésére. A díjat egy Budakalászon élő, és/vagy a város általános iskolájának 5-8. évfolyamán tanuló gyermek kapja, aki az aktuális tanévben élen járt a sportban és tanulásban egyaránt. A díjjal díszoklevél, bronzplakett és 30.000 Ft értékű sportszer vásárlási utalvány jár .

Odaítélése alapvetően az oktatási intézmények kompetenciája, így ezt a jogkört a város a budakalászi iskolákhoz delegálja, tehát a döntés a Képviselő-testülettől az iskolaigazgatókhoz és a tanári karokhoz kerül. A hagyománynak megfelelően e rangos, diákoknak ítélhető elismerést továbbra is személyesen a polgármester adja át, illetve az Önkormányzat viseli költségeit.

A javaslatokat, ajánlásokat írásban, a 14/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletét képező nyomtatványon indoklással, méltatással (legalább 1000 karakter) elkészíteni és benyújtani, úgy hogy az a díjátadásakor alkalmas legyen a díjazott érdemeinek ismertetéséhez.

A JELÖLÉSI ADATLAPOKAT KÉRJÜK, ALÁÍRÁSSAL ELLÁTVA BEKÜLDENI:

  • elektronikusan, szkennelt csatolmányként az info@budakalasz.hu e-mail címre
  • vagy postai/személyes úton eljuttatni Budakalász Város Önkormányzatának (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.)