11 °C

Budakalász

2019. április 24. szerda , György napja

Hírek

 

Öntsünk tiszta vizet a pohárba

2018. november 07.

A kutak bejelentési kötelezettségének határideje továbbra is 2018. december 31.

Az utóbbi időben sok hír és álhír látott napvilágot a kutak engedélyezésével kapcsolatban. A rendelkezése álló információk összegyűjtésével szeretnénk segíteni az eligazodásban.

A kutakról szóló törvény megalkotásának hátterében az áll, hogy vízkészletünk véges természeti erőforrás, amit csak olyan mértékben szabad igénybe venni, hogy a vízkivétel és a vízutánpótlás egyensúlya károsodás nélkül megmaradjon. Fontos tudni, hogy Magyarország ivóvízellátása 95%-ban felszín alatti vízkészleteinkből történik. Különösen az egyre szárazabb és melegebb nyári időszakokban a fenntartható vízgazdálkodást veszélyezteti az engedély nélkül létesített és üzemeltetett kutak nagy száma.

A rosszul, nem szakszerűen kiképzett kutak csőszerkezete mentén a felszínről szivárgó szennyező anyagok viszonylag nagy sebességgel és koncentráltan juthatnak be a felszín alatti vízbe. Ez a folyamat elszennyezheti Magyarország stratégiai szempontból is megőrzendő, tiszta vízadó rétegeit.

Mivel az engedély nélkül létesített kutak a hatóságok előtt rejtve maradnak, a kivett víz mennyisége nem ellenőrizhető, erről nyilvántartás nem vezethető. A vízgazdálkodásért felelős minisztérium, a területi vízügyi hatóság és a vízügyi igazgatóságok részére így nem áll rendelkezésre hiteles adat, hogy vízkészlet-gazdálkodási feladataikat ellássák, egy adott területre vonatkozóan a szabad, tehát felhasználható vízkészletet meghatározhassák. A készletek csökkenését tapasztalva, feszített vízgazdálkodási helyzetben, a területi hatóságok a legális vízkivételeket tudják korlátozni, miközben az illegális vízhasználó akár pazarolhatja, vagy szennyezheti is a vizet.

Ezen okok miatt az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített ásott illetve fúrt kút engedélyezését el kell végezni. A kérelem benyújtásának határideje 2018. december 31.

A vízjogi engedélyezés általában kétlépcsős eljárás: létesítési (építési) és üzemeltetési (használatbavételi) engedélyezésből áll. Az engedély nélkül létesült kutakra vízjogi fennmaradási engedély adható, amennyiben a kút vízvédelmi, vízgazdálkodási, környezetvédelmi, népegészségügyi és építésügyi érdekeket bizonyítottan nem sért. Kút megszüntetésére (eltömedékelésére) megszüntetési engedély alapján kerülhet sor.

Az engedélyezés kapcsán két eljáró léphet fel hatóságként: a helyi jegyző vagy a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Ha a kút nem érint hidrogeológiai védőidomot, védőterületet, karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év vízigénybevétel alatti, a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, magánszemély a kérelmező, a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja; a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál, akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, nem a jegyző, hanem az illetékességgel rendelkező Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

Budakalász területének egy része hidrogeológiai védelem alatt áll, tehát az esetek egy részében a katasztrófavédelem jár el. (Pontos térkép a honlapon található).

A kútra az ingatlan tulajdonosának az üzemeltetési/fennmaradási engedélyt akkor is meg kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja (ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt).

Függetlenül a létesítés időpontjától, minden kút engedélyeztetését el kell végezni! A vízjogi fennmaradási engedélyt 2018. január 1-től kizárólag írásban lehet beterjeszteni.

Vízjogi fennmaradási engedélyezés menete:

A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell készíttetni. Tervdokumentációt csak olyan tervező készíthet, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre följogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik. A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek tartalmazni kell a BM rendeletben előírt adatokat.

Az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.

Az engedély nélküli kutaknál lényegében utólagosan kell dokumentálni azt, hogyan, milyen kiépítéssel, milyen műszaki megoldásokkal épült meg a kút.  A kérelmező költsége a műszaki állapotot leíró, lényegében utólagosan elkészített “tervdokumentáció” elkészíttetése.

A kérelem benyújtásához a weboldalon vagy a Hivatal Ügyfélszolgálatán elérhető formanyomtatvány kitöltése szükséges.

Az Országgyűlés honlapján olvasható egy új, a kutakra vonatkozó törvényjavaslat (a T/2823. számú), mely szerint a bejelentési határidő módosulhat 2020. december 31. napjára. A törvényjavaslat azonban még a napirendek között nincs feltüntetve, tehát egyelőre mindenképpen a 2018. december 31-i határidő van életben.