Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2021. április 12. hétfő | Gyula napja

Hírek

 

Tájékoztató az óvodai beiratkozásról a 2021/2022. nevelési évre

2021. március 02.

A következő köznevelési évre a beiratkozás időpontja április 26. hétfő és április 27. kedd lesz az önkormányzati fenntartású óvodákban. Indokolt esetben felmentés is kérhető.

2021. április 26-án és 27-én, 7.00 és 17.30 között személyesen vagy e-mailen keresztül lehet az óvodás korú gyermekeket beiratni a Budakalászi Nyitnikék Óvodába. A beiratkozás a Szalonka Utcai Tagintézményben lesz, akkor is, ha a Pomázi útra kérik a gyermekük felvételét. Az e-maileket a jelentkezes.nyitovi@gmail.com címen várják. A Budakalászi Nyitnikék Óvoda beiratkozási plakátja itt található.

2021. április 26-án és 27-én, 7.30 és 17.30 között lesz a beiratkozás a Telepi Óvodába is. A jelentkezési lapot személyesen (Budakalász, Mályva u. 1.) vagy e-mailen keresztül lehet leadni a jelentkezes.telepi@gmail.com címen. A Telepi Óvoda plakátja itt található.

Az e-mailes jelentkezésnél a tárgy mezőbe a gyermekük nevét szíveskedjenek beírni. A jelentkezési lap letölthető honlapunkról innen és az óvodák honlapján.

A szülők felmentési kérelmet is benyújthatnak május 25-ig, a gyermek négy éves koráig. A felmentés lehetőségét és körülményeit a köznevelési törvény határozza meg: „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.” (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. § (2) bekezdés.)

Fontos tudni, hogy a felmentett gyermek szülője a nevelési év közben is kérheti a gyermek felvételét az óvoda vezetőjénél, illetve, hogy a felmentési kérelemhez mindkét szülő aláírása szükséges
(a nyomtatvány itt érhető el). Amennyiben tartós beteg, SNI-s a gyermek, akkor is óvodaköteles, ebben az esetben a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat vagy más specifikus szakszolgálat szakértői bizottsága jelöl ki a gyermek fejlesztésének megfelelő intézményt számára.

Ha a felmentési eljárás során szakértői meghallgatás szükséges, azt csak az óvodavezető vagy a védőnő végezheti el. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 38/B. § szerint „Az Nkt. 8. § (2) bekezdése és 45. § (8) bekezdése szerinti felmentést engedélyező szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala.” Budakalásziaknak tehát a Szentendrei Járási Hivatalhoz kell benyújtaniuk felmentési kérelmüket.

A felmentési kérelem benyújtásának módja

Postán: PMKH Szentendrei Járási Hivatala 2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Személyesen: PMKH Szentendrei Járási Hivatala 2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8. I. emelet 5. szoba
Ügyfélkapun keresztül: e-papíron
E-mailen, beszkennelve az iratokat (járványra tekintettel), majd postán is megküldve az eredeti iratokat: jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu

Borítókép:  BBC Creative/Unsplash