Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2023. december 03. vasárnap | Ferenc, Olívia napja

Hírek

 

Pályázat közterület-felügyelő munkakör betöltésére

2015. április 24.

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Budakalászi Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Városrendészeti Irodáján

közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I/13. közterület-felügyelői feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közterület-felügyelői egyenruhában gyalogos és gépkocsizó járőrszolgálat ellátása a következők szerint: a közterületek jogszerű használatának az engedélyhez, illetve az útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységeknek az ellenőrzése; a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése és szankcionálása; a köztisztaságról és az avarégetésről szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának ellenőrzése; a közrend és közbiztonság, valamint a közterület, épített és természeti környezet védelmében való intézkedés, az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában való közreműködés, behajtási engedélyek ellenőrzése; közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolíttatásával összefüggő intézkedések.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet I. sz. melléklet 13. pontjának megfelelő képesítés,
 • Közterület-felügyelői munkakörben szerzett – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság
 • Közterület-felügyelői vizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Színes fényképpel ellátott egységes közszolgálati önéletrajz (45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerint)
 • Motivációs levél
 • Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a postai feladóvevény másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Udvarhelyi István jegyző nyújt, a 26/340-266 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budakalászi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2011 Budakalász, Petőfi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 32/3/2015. , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
4/2014. számú Jegyzői Utasítás alapján. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 8.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.budakalasz.hu – 2015. április 24.
 • Budakalász Város hivatalos Facebook oldalán – 2015. április 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kinevezés esetén 6 hónap próbaidő kikötése.