Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. július 21. vasárnap | Dániel, Daniella napja

Hírek

 

Rendes testületi ülés 2015. április 30-án

2015. április 27.

M E G H Í V Ó

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a 2015. április 30-án, (csütörtökön) 16:00 órakor

tartandó rendes testületi ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tárgyaló

Nyílt napirendi pontok:

1. Javaslat a helyi adórendelet módosítására.

 • 54/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

2. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő vízi-közmű hálózatokhoz történő utólagos csatlakozásról szóló rendelet megalkotására

 • 67/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

3. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

 • 69/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

4. Javaslat a szociális rendelet módosítására

 • 66/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Népjóléti Bizottság, Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

5. Javaslat az önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

 • 60/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

6. Javaslat a Budakalász, Berdo szennyvízhálózat fejlesztése érdekében konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére

 • 59/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

7. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó pályázat kiírására

 • 68/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

8. Javaslat a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

 • 70/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

9. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítására

 • 56/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

10. Javaslat a HÉSZ módosítására érkezett vélemények elfogadására

 • 64/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

11. Javaslat a volt mozi épület hasznosítására

 • 53/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

12. Javaslat a 0178/48 helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolásának feltételeiről.

 • 52/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

13. Javaslat a 0178/49 helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolásának feltételeiről

 • 57/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

14. Javaslat a rekreációs célú hasznosításra kijelölt ingatlanokról szóló határozat kiegészítésére

 • 62/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

15. Javaslat a Budakalász Város Önkormányzata határozathozatalára, melyben elvben elutasítja az iszlám Állam elleni koalícióban való magyar katonai részvételt

 • 65/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

16. Javaslat a Szentendrei Rendőrkapitányság 2014. évi beszámolójának elfogadására

 • 58/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

17. Javaslat a Budakalászért Közalapítvány 2014. évi beszámolójának elfogadására

 • 61/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

18. Tájékoztató a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériummal, valamint a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt.-vel kötött szerződés alapján megtett intézkedésekről

 • 55/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

Zárt napirendi pont:

19. Javaslat a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvétel igazolására (zárt ülésen tárgyalandó)

 • 63/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

Budakalász, 2015. április 27.

Rogán László
polgármester

Az ülésre – tanácskozási joggal – meghívom:

 • dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző, dr. Papp Judit aljegyző, Irodavezetők, főépítész, könyvvizsgáló
 • nemzetiségi önkormányzatok elnökei, az önkormányzat gazdasági egységeinek vezetői

Állandó meghívottak: médiák, intézményvezetők