Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. július 20. szombat | Illés napja

Hírek

 

Rendes testületi ülés 2015. május 28-án

2015. május 21.

M E G H Í V Ó

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a 2015. május 28-án, (csütörtökön) 14:00 órakor

tartandó rendes testületi ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tárgyaló

Nyílt napirendi pontok:

1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendeletének megalkotására

 • 88/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi összevont (konszolidált) beszámolójának jóváhagyására

 • 86/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

3. Javaslat az Önkormányzat könyvvizsgálója szerződésének meghosszabbítására

 • 83/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

4. Javaslat Budakalász Város Önkormányzatánál 2014. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentés megtárgyalására

 • 71/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

5. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő vízi-közmű hálózatokhoz történő utólagos csatlakozásról szóló rendelet módosítására

 • 89/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

6. Javaslat háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó szerződés kötésére és rendelet alkotására

 • 81/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

7. Javaslat a közterület-használatról és az engedélyezés feltételeiről szóló rendelet megalkotására

 • 82/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

8. Javaslat a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási terv módosítására

 • 91/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

9. Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának elfogadására

 • 72/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

10. Javaslat a Kalászi Média pályázat elbírálására

 • 73/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

11. Javaslat az általános iskolák működtetői kötelezettségének vállalásával kapcsolatos döntés meghozatalára

 • 85/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Biztottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

12. Javaslat a Telepi Óvoda vezetői pályázatának elbírálására, az intézmény vezetőjének megbízására

 • 75/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

13. Tájékoztató a hulladékgazdálkodási projekt állásától és a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának 2015. május 12.-i ülésén hozott döntésről

II. Javaslat a Társulással kapcsolatos döntések meghozataláról

III. Javaslat Esztergom csatlakozásának elfogadásáról

 • 84/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

14. Javaslat behajthatatlan követelés kivezetésére (Profi-Alu)

 • 79/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

15. Javaslat a Budai út 35. sz. alatt található ingatlanok értékesítésére

 • 78/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

16. Javaslat a Szalonka és a Sugár utcában található önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére

Az anyagot később küldjük

 • 87/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

17. Javaslat a Kálvária utca 017/2 és 017/10 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe csatolására.

 • 77/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

18. Javaslat Szentendre Város Egészségügyi Intézménye által benyújtott támogatási kérelem elbírálásra

 • 76/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

19. Javaslat Szentendrei Kézilabda Club budakalászi név- és címerhasználatához

 • 80/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

20. Javaslat a Kaláz Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadására

 • 90/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

Zárt napirendi pontok:

21. Javaslat a városi díjak odaítélésére (zárt ülésen tárgyalandó)

 • 74/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Népjóléti Bizottság, Oktatási Kulturális és Sport Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

22. Tájékoztató a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. gazdálkodásával kapcsolatban elvégzett belső ellenőrzési jelentésről és javaslat a BKÜ Kft. v.a. és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt (FCSM) között bírósági eljárás keretén belül megkötendő megállapodás szövegének elfogadásáról (zárt ülésen tárgyalható)

Az anyagot később küldjük

 • 92/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

Budakalász, 2015. május 21.

Rogán László
polgármester

Az ülésre – tanácskozási joggal – meghívom:

 • dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző, dr. Papp Judit aljegyző, Irodavezetők, főépítész, könyvvizsgáló
 • nemzetiségi önkormányzatok elnökei, az önkormányzat gazdasági egységeinek vezetői

Állandó meghívottak: médiák, intézményvezetők