Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. július 18. csütörtök | Frigyes napja

Hírek

 

Tájékoztató a vasárnapi nyitva tartásról

2015. március 10.

indexAz Országgyűlés elfogadta a kiskereskedelmi üzletek vasárnapi és éjszakai nyitva tartását szabályozó törvényt.

A jogszabály 2015. március 15-én lép hatályba.

Alkalmazásával kapcsolatban a kereskedők és vásárlók számára az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat.

A törvény hatályba lépését megelőzően az üzletek nyitvatartási idejét a vásárlási szokások, a foglalkoztatottak és a lakókörnyezet érdekeinek figyelembevételével a kereskedő állapíthatta meg.

Március 15-ét követően az üzlet kiskereskedelmi napokon 6 óra és 22 óra között tarthat nyitva, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani.

A törvény értelmében kiskereskedelmi nap a vasárnap és a munkaszüneti napok kivételével a naptári hét többi napja, továbbá a külön jogszabály által meghatározott munkanap.

Az általános éjszakai és vasárnapi zárva tartási kötelezettség alól azonban számos kivételt enged a törvény.

A törvény az üzletek egyes csoportjaira nézve további kedvezményeket biztosít.

Kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő üzletek kiskereskedelmi napokon 5 óra és 22 óra, vasárnap és munkaszüneti napokon 5 óra és 12 óra között nyitva tarthatnak.

Az újságot árusító üzletek, valamint a virágot árusító üzletek vasárnap és munkaszüneti napokon 6 óra és 12 óra között nyitva tarthatnak.

A sportlétesítményekben üzemelő üzletek vasárnap és munkaszüneti napokon a sportrendezvények ideje alatt nyitva tarthatnak.

Az az üzlet, amelynek árusítótere a 200 négyzetmétert nem haladja meg, az általános zárva tartási időszakban is nyitva tarthat, ha az általános zárva tartási időszakban kizárólag az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagja maga, vagy az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet.

Segítő családtag az egyéni vállalkozónak, az egyéni cég tagjának, a gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagjának a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója (közeli hozzátartozó a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér), aki a kereskedelmi tevékenység folytatásában személyesen vesz részt.

A törvény hatálya nem terjed ki (Budakalászon előforduló kereskedelmi tevékenységek):

  • gyógyszertárak nyitva tartására
  • üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartására
  • szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre
  • vendéglátásra

Az üzletek részben további felmentést kapnak a vasárnapi zárva tartás alól: adventi vasárnapokon 6 óra és 22 óra, december 24-én és december 31-én 6 óra és 12 óra, továbbá minden naptári év tetszőlegesen megjelölt egy vasárnapján 6 óra és 22 óra között nyitva tarthatnak.

A fenti vasárnapokra vonatkozóan az üzlet nyitvatartási szándékát a kereskedő köteles előzetesen a kereskedelmi hatóságnak legalább 15 nappal az érintett időpont előtt bejelenteni. A kereskedelmi hatóság a bejelentett időpontokról nyilvántartást vezet.

Mindazokat a vásárlókat, akik a nyitvatartási időn belül beléptek az üzletbe, a nyitvatartási időn túl – legfeljebb további fél órán belül – ki lehet szolgálni.

A törvényben foglalt rendelkezések megtartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi, jogsértés esetén szankciót alkalmaz.