Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2023. március 20. hétfő | Klaudia napja

Hírek

 

Tájékoztató az új Településképi rendelet tervezetéhez

2021. november 05.

Budakalász településképi rendelete 2017-ben készült. A szabályok alkalmazása során azóta kiderült, hogy szükség van az előírások pontosítására, egyértelműbb megfogalmazásra vagy kiegészítésére. Az egyik legfontosabb felismerés, hogy Budakalász teljes területét be kell vonni a településképi szempontból meghatározó területek körébe, mert csak így tudunk tenni a hegyoldali és a Duna-parti budakalászi területek egységes településképi védelme érdekében. Az ÚJ TKR tervezetről november 10-én 18 órakor a Faluházba szervezett lakossági fórumon részletes tájékoztatást adunk. Írásbeli észrevételeket november 20-ig lehet benyújtani a telepulesrendezes@budakalasz.hu e-mail címre.

Budakalász hatályos településképi rendelete, a településkép védelméről szóló 43/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban TKR) 2017-ben készült el az országban az elsők között. Azóta a használat során számos észrevétel gyűlt össze, a gyakorlatban jól és nem jól használható, hatékony és hátrányos szabályokra vonatkozó tapasztalatokat szereztünk. Ezek számbavétel alapján született meg a 47/2021 (III. 22.) számú polgármesteri döntés arról, hogy a TKR általános felülvizsgálata történjen meg.

Megállapítható azonban, hogy a hatályos TKR szellemiségében kiállta a próbát: az egységes és kulturált településkép alakításának szempontjait Budakalászra érvényes módon jól tartalmazza. Ezen nem szeretnék változtatni egyrészt a településkép következetes alakítása érdekében, másrészt az itt élők számára követehető biztonságos jogszabályi környezet fenntartása érdekében. Ezért a TKR minden lényeges szabályát jogfolytonos módon meg lehet találni az ÚJ TKR tervezetben is. Iyenek például az épületek tömegalakítására, a tető-hajlásszögekre, tető héjazat anyagára és színére (kerámia színű cserép lehet, antracit színű nem lehet!), a homlokzat alakítására vonatkozó előírások.

A helyi értékvédelem eszközei, a védett épületek besorolása és a rájuk vonatkozó szabályok pontosításán kívül nem történik változás. Az védett épületek, épületegyüttesek, tartozékaik karbantartása, felújítása, rekonstrukciója érdekében végzett munkák költségeit ezután is támogatni szeretné az Önkormányzat, az értékvédelmi pályázat lehetőségét továbbra is ugyanúgy rögzíti az ÚJ TKR!

A 2017-es TKR kijelölt településképi szempontból meghatározó településrészeket, de csak a belterületen belül. Ehhez képest változást jelent, hogy az ÚJ TKR a külterületi részeken is megjelöli a településképi szempontból meghatározó területeket a Dunaparton, a 11-es út és a Duna között elterülő részeken, és a hegyoldalakra felkúszó tájon is, hiszen ezek is látványosan hozzájárulnak a város képéhez.

Fontos eleme az ÚJ TKR-nek, hogy a kerítésekre vonatkozó csekély és nem egyértelmű szabályokat részeletes, és egy helyen megtalálható előírásokra cserél, amelyek tisztázzák, hogy mit értünk az áttört kerítés fogalmán, hol lehet tömör kerítést építeni, és milyen anyagokat nem használhatunk, amikor új kerítést építünk (pl. betonpalló, műanyag tábla, fém tábla).

Az ÚJ TKR tisztázni szeretné a lábon álló kerti tetővel kapcsolatban gyakran felmerülő kérdéseket is, ezért ennek méreteit, anyaghasználatai lehetőségeit meghatározza.

A manapság egyre nagyobb érdeklődést kiváltó mobil ház telepítésének lehetőségeit is tisztázza. Egyértelművé teszi, hogy a város lakóterületein a mobilház nem helyezhető el, hiszen legtöbbször a legalapvetőbb arculati követelményhez sem tud alkalmazkodni, mint a cseréppel fedett, oromfalas magastetős épülettömeg. 45 m2 alapterületet meg nem haladó esetben azonban igényes megjelenésű, fával burkolt mobilház a kertes területeken odaillő látványt nyújthat.

A napelem elhelyezésének szabályai is könnyebben értelmezhetővé válnak az ÚJ TKR-ben. Településképi okok miatt a napelem önálló tartószerkezetre telepítését kizárja, de az épület tetején a tetősíkkal párhuzamos elhelyezést mindenütt megengedi. Az Ófaluban a gyakran előforduló helyi védelem alatt álló házak között, a régi település hagyományos arculatát leginkább őrző környezetben a napelem elhelyezésre vonatkozó előírás az utcai telekhatártól 5 méter távolságon belül nem engedi meg a napelem telepítését. Az Ófalutól távolodva ez az előírás enyhül.

A város lakóterületeitől nyugatra eső, hegyoldali területekre, a Kertes területre és a Tájterületre az ÚJ TKR a lakóterületekre vonatkozó tömegformálási és anyaghasználati szabályokhoz hasonló előarásokat vezet be.

A Dunapart és Luppa sziget tájképi látványának védelme érdekében az ÚJ TKR részletesen szabályozza az úszóművek elhelyezését, kialakítását, méreteit, anyag- és színhasználatát.

Új villamos energia hálózat és elektronikus hírközlési hálózati elem építése során, a biztonságos üzemeltetés és helytakarékosság követelményeivel összhangban, föld alatti fektetést ír elő az ÚJ TKR, és azt is rögzíti, hogy új villamosenergia ingatlan-bekötést csak föld alatti csatlakozás kiépítésével szabad kivitelezni még akkor is, ha a közhálózat az utcában oszlopsoron halad.

A korábbinál részletesebb, ezért egyértelműbb előírások születnek az üzleti reklámhordozókra vonatkozóan is.

Az ÚJ TKR utolsó fejezete foglalkozik a településképi eljárások szabályaival. Ezek a 2017-es TKR-hez képest nem változtak, csak a magasabb szintű jogszabályok változásait követő részletekben (például: ki, milyen formában és hogyan nyújthatja be a kérelmet). Újdonság azonban, hogy a kerítés építését és az úszómű elhelyezését a továbbiakban településképi bejelentéshez köti a rendelet.

Az ÚJ TKR tervezetről a 2021. november 10-én 18 órától a Faluházban megtartandó lakossági fórumon részletes tájékoztatást adunk az érdeklődők számára. Írásbeli észrevételeket pedig november 20-ig lehet benyújtani az alábbi email címre: telepulesrendezes@budakalasz.hu

                                                                                         Kálmán Kinga

                                                                                         Budakalász főépítésze

Mellékletek:

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET – VÉLEMÉNYEZÉSRE SZÁNT ANYAG

Budakalász Épített örökség térkép

Budakalász településrészek

Budakalász hírközlés térkép

Fotó: Szabó Zoltán