Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. május 19. vasárnap | Ivó, Milán napja

Hírek

 

Átadták a Semmelweis-napi díjakat

2021. július 01.

Minden évben július 1-én ünnepeljük – Semmelweis Ignác születésének évfordulóján – a Semmelweis-napot: a magyar egészségügy napját, az egészségügyi és szociális dolgozókat. Tegnap, június 30-án, adták át a Faluházban Semmelweis-nap alkalmából a „Budakalászi Polgárok Egészségéért” Díjat. Köszönetet mondtak az egészségügyi és szociális pályán nyugdíjba vonulóknak és jubilálóknak valamint külön köszönet járt a járványügyi helyzetben helytállóknak és oltási programban résztvevőknek.

A hagyományokhoz hűen ezen a jeles napon került sor az önkormányzat által alapított díjak, kitüntetések, elismerések átadására. A díjak mindig az eddig végzett munka, tevékenység méltatásáról, az elismerésről, motivációról, köszönetről és ösztönzésről szólnak.

A beérkezett javaslatok alapján Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évben a „Budakalászi Polgárok Egészségéért” díjat Nagy Endréné a Budakalászi Egészségklub alapítója részére adományozta. A díjat dr. Göbl Richárd polgármester úr adta át.

Nagy Endréné Budakalászon él már 34 éve. 1989-től a Kalász újság szerkesztője és tördelője. 1998-ban megalakította a Testvérkapcsolatok Egyesületét. 2008-tól a Budakalászi Egészségklub tevékeny tagja, 2014-ben részt vesz az Egészséges Budakalászért Egyesület megalakításában, ahol elnöki tisztséggel bízta meg a tagság.
Értékteremtő munkáját a budakalásziak hosszú ideje megtapasztalták, közösségi munkája példaértékű. A város egészségügyi, szociális tevékenységében kiemelkedően hasznos munkát végez, ennek révén a település lakóinak mentális egészségmegőrzésében maradandó eredményeket ért el.

Az ünnepségen dr. Göbl Richárd köszöntötte azokat az egészségügyi és szociális területen dolgozókat, akik nyugdíjba vonulnak, illetve a jubilálókat, akik 25, 30, 35, 40 évet töltöttek el az egészségügyi illetve szociális pályán.

Megköszönték továbbá az Egészségház járványkezelésben és oltásban részvevő munkatársainak kitartó, emberfeletti helytállását, a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár munkatársainak az oltópontokon nyújtott segítségét, a Szent Ferenc Karitász Csoport és a Családsegítő Szolgálat munkatársainak a szociális téren nyújtott áldozatkész munkáját. A Budakalászi Egészségklub elismerésben részesítette Bellovits Regina Klárát áldozatos önkéntes munkájáért.

Külön köszönetet mondtak a Városrendészet munkatársainak, akik a szociális területen, a járványkezelésben és az oltási logisztikában nyújtottak felbecsülhetetlen segítséget az egészségügyben dolgozóknak és a város lakosainak.

Az ünnepséget Pejtsik Panna és Nagy Gábor zenés műsora tette hangulatossá.

Az idei Semmelweis-nap kicsit más, mint az eddigiek: az elmúlt járványügyi időszak mindenkit próbára tett, de az egészségügyben dolgozókat különösen nehéz feladat elé állította. Szeretnénk köszönetet mondani Budakalász város nevében a szociális ágazatban, az egészségügyért, az egészségért és jó közérzetünkért dolgozóknak, a mindennapok során hozott szakmai és áldozatos munkájukért valamint a járványhelyzetben tanúsított összefogásért, emberfeletti helytállásukért, áldozatkész munkájukért és szociális segítségnyújtásukért.

Dr. Göbl Richárd polgármester az ünnepségen elhangzott beszédét itt olvashatják, teljes terjedelmében közöljük:

Kedves, Vendégeink, Kedves Kollégák!

Örömteli lehetőség és megtiszteltetés számomra, hogy nekem adatott a tisztség, hogy Semmelweis nap alkalmából köszönthetem Önöket, és átadhatom az elmúlt évben az egészségügyben kiemelkedőt alkotóknak a Semmelweis-díjat.
Július 1-e, Semmelweis Ignác születésének napja az egészségügyben szolgálók nagy családjának az ünnepe. A betegágy mellett, a műtőben átvirrasztott küzdelmes éjszakák, az ünnepnapokon, hétvégéken egy asztalnál elköltött szegényes kórházi ebédek, a hirtelen lehörpintett hajnali kávék keserű íze, a betegségében kiszolgáltatott ember iránt érzett felelősség, empátia, szeretet és tisztelet kovácsolt bennünket, egy-egy osztály közösségét családdá és tudta átmenetileg feledtetni az otthon melegét, hiányát.

Semmelweis professzor úr életművét 2013-ban az Unesco a Világemlékezet listájára felvette. A 2018-as esztendőt – tisztelete jeléül – a Magyar Kormány Semmelweis emlékévvé nyilvánította. Stróbl Alajos az Erzsébet térre szobrot emelt, amelyet 1949-ben a mai Szent Rókus Kórház (egykor Semmelweis Kórház) főbejárata elé helyeztek át. Az édesanyák megmentőjeként tisztelt orvos az 1850-es években gyógyított az épület falai között. Ma is, immár több, mint 20 éve, ha belépek a kapun, vagy a folyosón elhaladok az emléktáblája előtt, alázat és büszkeség érzése fog el, hogy magam is ez intézmény orvosa lehetek.

Kedves Kollégák!

Amit az elmúlt évben átéltünk, az szavakkal elmondani szinte lehetetlen. Számunkra eddig ismeretlen, új kihívással találtuk szembe magunkat, több évtizedes rutin, tapasztalat hagyott cserbe minket. A szemünk előtt nem csak egyéni sorsok, hanem családok tragédiái zajlottak, ennek voltunk szemtanúi, a fájdalomban részesei a gyógyító munkánk során. Tehetetlen gyásszal fogadtuk a hírt, amikor egy kolléga elvesztéséről értesültünk, akivel néhány napja még közös betegünk ágya felett sorsáért együtt aggódtunk, hoztuk meg a gyógyulását elősegítő döntéseinket.
Saját sorsunkat nem mérlegelve vetettük bele magunkat a küzdelembe. Sokan magunk is olykor ágynak dőltünk. A gyakran kimaradt ebéd, az éjszakai alvás elmaradása, bár megszoktuk, most nyomot hagyott rajtunk. Nem csak a fizikai erőnket, de sokszor lelkünket is felőrölték az események.
Mindezt a helytállást úgy kellett megtennünk, hogy környezetünk, barátaink, családunk ezt ne érezze meg. Az elmúlt évben sokszor szegezték nekünk a kérdést: Csak nem vagy beteg? Lefogytál, sápadt vagy, fáradtnak látszol, és ehhez hasonlatos jelzők nekünk szegezésével próbálták megtudni titkunkat. Nem panaszkodtunk, olykor még egy-egy mosolyra is tellett.
A járvány teremtette súlyos állapotok mellett kellett felelősségteljes döntést hoznunk az egészségügyben bevezetett új jogállásról: menjünk, vagy maradjuk. Rendkívüli terheket rakott ránk a tömeges oltások megszervezése. Sokszor hétvégéken is folyamatosan a telefonon lógtunk, vagy otthonunktól távol ügyeletesként a kórház folyosóit róttuk, próbálva menteni a már menthetetlennek tűnő életet is.

Semmelweis professzor úr tudományos felfedezése a hagyományos gyógyítás korábbi gyakorlatát alapjaiban rengette meg. Az asepsis, antisespsis gyógyításba történő gyakorlati beemelése máig nem vesztett aktualitásából, ma is a mindennapi terápiás gyakorlat része. Sajnálatos tény, hogy Semmelweis kortársai, a szakmai grémiumok sem idehaza, sem külhonban akkortájt nem ismerték fel ennek jelentőségét, sőt Semmelweis professzor halálát is ez a kór, a sepsis okozta, megtetézve a döblingi elmegyógyintézet durvaságaival.

Tisztelt Kollégák!

Egy angol mondás úgy tartja, hogy a rosszból mindig valami jó születik. Úgy tűnik, hogy ez itt Magyarországon is igaz. Kitartásunk, embert próbáló helytállásunk meghozta gyümölcsét. Visszanyertük elveszettnek látszó társadalmi megbecsültségünket, bebizonyítottuk, hogy számíthatnak ránk. Teljesítményünket a nagypolitika is elismerte, és hosszú évtizedek óta először méltó módon rendezték fizetésünket. Az elmúlt napokban tudtuk meg, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalókat a 327/2021-es kormányrendelet szerint 10 nap pótszabadság illeti meg. – Köszönjük szépen, csak így tovább!
Rózsaszínre most sem festhetem az eget. Úgy tűnik, bár már dereng felettünk a nap, továbbra is készenlétben kell állnunk. Az egészségügy további átalakítása folytatódik, a járvány újabb hullámának fenyegető réme még véglegesen nem múlt el. Tudjuk, és számolunk vele, hogy életünk már nem lesz olyan, mint amit eddig megszoktunk. További sok-sok erőt, kitartást fog kívánni tőlünk a jövő. Erre ma se mondhatunk mást, mint, hogy állunk elibe!

Kedves Kollégák!

A Semmelweis-díj – nálunk, Budakalászon a Budakalászi Polgárok Egészségéért díjnak nevezzük – oda ítélésében egy közösség fejezi ki tiszteletét a díjazott iránt. Nem csak egy díszes papírlap ez. A hála, a köszönet, az elismerés áll mögötte. Budakalász város vezetése ezzel a díjjal szeretné kifejezni köszönetét, azért az odaadó szolgálatért, amelyet polgáraink egészségének védelméért, a betegek gyógyulása érdekében tettek, tesznek a díjazottak. Az én olvasatomban ez azt is jelenti, hogy Ön, Tisztelt várományos – a saját szakterületén – hasonlóan Semmelweis professzor úrhoz, szintén maradandót alkotott.

Tisztelt Nagy Endréné Asszony, igen, merthogy idén Ön a díjazott! A Budakalászi Egészségklub alapítója.

Most rendhagyó módon nem polgármesterként, orvosként adom át Önnek a Semmelweis-díjat, amelyet már magam is birtokolok, és amelyet abban a kórházban kaptam, amelynek falai közt egykor Semmelweis professzor úr is gyógyított. Ezzel fejezvén ki személyes nagyra beszülésemet, hálámat az Ön által kifejtett tevékenységért. A Semmelweis-díj birtoklása a büszkeség érzésén túl kötelezettséggel is terheli a birtoklóját, figyelmezteti arra, hogy szent hivatását, a gyógyítást soha el nem apadó alázattal, a kiszolgáltatottakkal, elesettekkel szembeni határtalan önfeláldozással végezze, mert csak ez lehet méltó Semmelweis professzor úr életművéhez!
Kívánom tehát, hogy adjon az Úristen az elkövetkező évekre sok-sok erőt, testi, lelki egészséget, türelmet, gondozottai, betegei iránti feltételeket és lehetetlent nem ismerő szeretetet!
GRATULÁLOK!

Tisztelt Vendégeink!

Bár a Semmelweis-nap a gyógyítók ünnepe, nem feledkezhetünk meg azokról sem, akik nap, mint nap mellettünk álltak, kezünk alá dolgozva tetették gördülékennyé a gyógyítás folyamatát. A technikai személyzet, a takarítók, és sokan mások. A járvány kapcsán pedig köszönetemet fejezem ki mindazok felé, akik civilként, vagy rendvédelmi szervezet tagjaként álltak mellénk és a megnehezült sorsú embertársaink mellé, enyhítve ezzel a járvány által rájuk mért nehézségeket. Egy latin mondás tanúsága szerint: Aequalis non confringit sarcina dorsum. Ha megosztjuk jól, a teher majd nem töri a hátunkat.
Áldozatos helytállásukért hála és köszönet illeti meg őket is. Kérem, hogy legyenek továbbra is elkötelezett segítőink, mert együtt erősebbek és sikeresebbek lehetünk.
És végezetül, de nem utolsó sorban köszönet illeti a hozzátartozóinkat, családunkat. Ők adtak a mindennapokban biztos hátteret ahhoz, hogy gyógyító tevékenységünket a hétköznapok apró problémái ne akadályozzák. Időnként türelmük végső határához érvén is kitartottak mellettünk. Köszönjük nektek hű feleségek, férjek, szeretett gyermekeink!

Borítókép, fotók: Szabó Zoltán