Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. július 20. szombat | Illés napja

Hírek

 

TKB rendes bizottsági ülés 2015. május 27-én,

2015. május 21.

M E G H Í V Ó

a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjait

a 2015. május 27-én, (szerdán) 15:30 órakor

tartandó rendes bizottsági ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tárgyaló

Nyílt napirendi pontok:

1. Javaslat a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási terv módosítására

 • 91/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalja: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

2. Tájékoztató a hulladékgazdálkodási projekt állásától és a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának 2015. május 12.-i ülésén hozott döntésről
II. Javaslat a Társulással kapcsolatos döntések meghozataláról

III. Javaslat Esztergom csatlakozásának elfogadásáról

 • 84/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalja: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

3. Javaslat a Kálvária utca 017/2 és 017/10 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe csatolására.

 • 77/2015.(V.28.) sz. előterjesztés
 • Tárgyalja: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 • Előterjesztő: Rogán László polgármester

4. Javaslat települési értékvédelmi pályázat meghirdetésére

 • Bizottsági hatáskör
 • Tárgyalja: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 • Előterjesztő: Kaltner Károly bizottsági elnök

Budakalász, 2015. május 21.

Kaltner Károly
bizottsági elnök

Az ülésre – tanácskozási joggal – meghívom:

 • dr. Udvarhelyi István jegyző, dr. Papp Judit aljegyző, bizottságok külsős tagjai
 • Irodavezetők, főépítész, az önkormányzat gazdasági egységeinek vezetői
 • nemzetiségi önkormányzatok elnökei,

Állandó meghívottak: médiák, intézményvezetők