Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. április 20. szombat | Tivadar napja

Adóügyek

 

Adóügyek


Repárszkyné Elter AnikóADÓCSOPORT 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóiroda

Cím: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

Ügyfélfogadás helye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

Tel.: (+36) 26/340-266

Honlap: www.budakalasz.hu

E-mail: ado@budakalasz.hu – helyi adóügyek

 

A Budakalászi Polgármesteri Hivatal Adócsoportja (továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) Budakalász város illetékességi területén ellátja a helyi adókkal és más, az önkormányzathoz telepített adók, illetékek és díjak (talajterhelési díj, közigazgatási eljárási illetékek), valamint az adók módjára behajtandó köztartozásokkal összefüggő feladatokat.

Az önkormányzati adóhatóság feladatkörében nyilvántartja az adózókat és azokat az adózónak nem minősülő személyeket, akiknek, amelyeknek jogát, kötelezettségét valamely törvény írja elő, az adót, adó-visszatérítést, adó-visszaigénylést megállapítja, az adót, az adók módjára behajtandó köztartozást beszedi, végrehajtja, az adókötelezettségek teljesítését ellenőrzi, az adó-visszaigénylést, az adó-visszatérítést kiutalja, és vezeti az adózók adószámláját. Az önkormányzati adóhatósági jogkörökön túl ellátja Budakalász Város Jegyzője hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárásban kiszabott bírságok (eljárási bírságok) behajtásával, kezelésével összefüggő feladatokat.

Pénzügyi és Adóiroda vezető:

Bartháné Lázár Eszter

E-mail: barthane.eszter@budakalasz.hu

(+36)26/340-266 (128-as mellék), (+36)70/333-6989

 

Adó csoportvezető:

Katona István

E-mail: katona.istvan@budakalasz.hu

(+36)26/340-266 (130-as mellék), (+36)70/657-1415

 

Keszler Ildikó keszler.ildiko@budakalasz.hu (+36)26/340-266 (130)
(+36)70527-1577
Paksai-Rudolf Éva rudolf.eva@budakalasz.hu (+36)26/340-266 (131)
(+36)70/333-6083
Repárszkyné Elter Anikó elter.aniko@budakalasz.hu (+36)26/340-266 (131)
06 70 525-0926

 

 

Tisztelt Adózóink!

 Helyi adók befizetésének határideje 2023

Iparűzési adó mérséklése 2023

Budakalászi Polgármesteri Hivatal csatlakozott az ASP országos adórendszerhez, ebből eredően jelentősen megváltozott az adózók ügyindítása, egyenleg lekérdezése és későbbieben az adófizetése is.

Az ASP korszerű informatikai megoldásokat ad az önkormányzatok kezébe, lehetővé téve, hogy a helyhatóságok e-közigazgatási szolgáltatásokat nyújtsanak a helyi lakosság és a vállalkozások számára. Szolgáltatásai közé tartozik a helyi adórendszer is. Az ASP egyszerre biztosít előnyöket az önkormányzatoknak, a helyi lakosoknak és vállalkozásoknak, valamint a fenntartó államnak. Míg az állampolgárok és vállalkozások korszerű és egységes e-közigazgatási szolgáltatásokat használhatnak, addig a helyhatóságok a feladataik ellátását és belső működésüket támogató, a legkorszerűbb felhő-technológián alapuló rendszerhez jutnak.

Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. A Portál az ASP Központot igénybe vevő önkormányzatok természetes személy és jogi személy ügyfelei számára lehetőséget biztosít az önkormányzat által választott szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybevételére. Nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.

Azon ügyfelek, akik nem kívánnak elektronikus ügyet indítani, ők is elkészíthetik ezen a felületen az adóbevallásaikat, adatbejelentéseiket, bejelentéseiket, kérelmeiket és kinyomtathatják, amelyet személyesen vagy postán eljuttatják az önkormányzati adóhatósághoz. (Beküldés nélküli ügyindítás.) Az Önkormányzati Hivatali Portál működéséről bővebb információt az alábbi linkre kattintva talál. https://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu/sites/asp/files/2020-05/elektronikus-ugyintezes-az-onkormanyzati-hivatali-portalon_20200522.pdf

 

Ügyek, témák, területek

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 13-18 óra
Szerda: 8-12 óra
Péntek: 8-11 óra

Adóhatósági Tájékoztató

Nyomtatványok

A *-gal jelölt lenti pdf. formátumú nyomtatványok letöltést követően számítógépen kitölthetőek. Kitöltés után kérjük az űrlapot kinyomtatni és aláírva eljuttatni szíveskedjen a Budakalászi Polgármesteri Hivatal Gazdasági- és Adó Irodájához.

Kitöltési útmutatók:

Túlfizetés átvezetése

Méltányossági kérelem

Meghatalmazáshoz

Automatikus részletfizetési kérelemhez

Adóigazoláshoz

Adategyeztetéshez

Adatbejelentéshez

 

Helyi adóval kapcsolatos határidők 2022-ben

Magánszemélyekre a kommunális, a vállalkozásokra pedig az építmény, telek és iparűzési adó vonatkozik.

2022. február 15.

 

Iparűzési adó: KATA- alany Htv. 39/B. § (3) bek. szerinti egyszerűsített adóalap választása, arról való lemondás bejelentése.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem: előző év alapján levont adóról a kifizető (gazdálkodó szervezet vagy vállalkozó bérlő) bevallása.

2022. március 16. Építményadó: az éves adó 1. felének megfizetése
Telekadó: az éves adó 1. felének megfizetése
Magánszemélyek kommunális adója: az éves adó 1. felének megfizetése
Iparűzési adó: adóelőleg megfizetése, KATA első részletének megfizetése
2022. március 31. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem: bérbeadó magánszemély bevallása és megfizetése (ha a bérlőnek nem kell bevallania)

2022. május. 31.

Iparűzési adó:

– bevallás

– végleges adó és már befizetett adóelőleg különbözetének megfizetése

  1. szeptember 15.
Építményadó: az éves adó 2. felének megfizetése
Telekadó: az éves adó 2. felének megfizetése
Magánszemélyek kommunális adója: az éves adó 2. felének megfizetése
Iparűzési adó: adóelőleg megfizetése, KATA második részletének megfizetése
A változás időpontjától számított 15 napon belül. Adókötelezettséggel kapcsolatos változások bejelentése (adótárgy megszerzése, elidegenítése, vagyoni értékű jog megszerzése, vállalkozás indítása, megszüntetése, személyi adatokban történő változás, és minden olyan tény vagy adat, amely az adózásra kihat).
Tulajdonszerzést követő 15 napon belül. Pálinkafőzés céljára kialakított desztillálóberendezés bejelentése.

 

Adobe Reader letöltése »