1 °C

Budakalász

2020. január 28. kedd, Karola, Károly napja

Adóügyek

 

Adóügyek


Ügyek, témák, területek

  • Kommunális adó
  • Iparűzési adó
  • Telekadó
  • Építményadó
  • Talajterhelési díj
  • Gépjárműadó
  • Magánfőzés bejelentés

Ügyintézők

Docsevné Hegedűs Ágnes – adóügyi ügyintéző
Lazanyi Istvánné – adóügyi ügyintéző
Paksai-Rudolf Éva – adóügyi ügyintéző
Solymosi Melinda – adóügyi ügyintéző

Telefon: (26) 340-266
E-mail: ado@budakalasz.hu
Cím: Budakalászi Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 9-12 és 13-18 óra – Szerda: 9-11 és 13-16 óra

Adóhatósági Tájékoztató

Nyomtatványok

A *-gal jelölt lenti pdf. formátumú nyomtatványok letöltést követően számítógépen kitölthetőek. Kitöltés után kérjük az űrlapot kinyomtatni és aláírva eljuttatni szíveskedjen a Budakalászi Polgármesteri Hivatal Gazdasági- és Adó Irodájához.

 

Helyi adóval kapcsolatos határidők 2019-ben

Magánszemélyekre a kommunális és gépjárműadó, vállalkozásokra pedig az építmény, telek, gépjármű és iparűzési adó vonatkozik.

2019. február 15.

 

Iparűzési adó: KATA- alany Htv. 39/B. § (3) bek. szerinti egyszerűsített adóalap választása, arról való lemondás bejelentése.
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem: előző év alapján levont adóról a kifizető (gazdálkodó szervezet vagy vállalkozó bérlő) bevallása.
2019. március 15. Építményadó: az éves adó 1. felének megfizetése
Telekadó: az éves adó 1. felének megfizetése
Magánszemélyek kommunális adója: az éves adó 1. felének megfizetése
Gépjárműadó: az éves adó 1. felének megfizetése
Iparűzési adó: adóelőleg megfizetése, KATA első részletének megfizetése
2019. március 20. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem: bérbeadó magánszemély bevallása és megfizetése (ha a bérlőnek nem kell bevallania)
2019. május 31. Iparűzési adó:
– bevallás
– végleges adó és már befizetett adóelőleg különbözetének megfizetése
2019. szeptember 16. Építményadó: az éves adó 2. felének megfizetése
Telekadó: az éves adó 2. felének megfizetése
Magánszemélyek kommunális adója: az éves adó 2. felének megfizetése
Gépjárműadó: az éves adó 2. felének megfizetése
Iparűzési adó: adóelőleg megfizetése, KATA második részletének megfizetése
2019. december 20. Iparűzési adó: adóelőleg kiegészítése a várható éves fizetendő adó összegére
A tevékenység befejezésének napját követő hónap 15-napjáig. Ideiglenes iparűzési adó megfizetése és bevallása.
A változás időpontjától számított 15 napon belül. Adókötelezettséggel kapcsolatos változások bejelentése (adótárgy megszerzése, elidegenítése, vagyoni értékű jog megszerzése, vállalkozás indítása, megszüntetése, személyi adatokban történő változás, és minden olyan tény vagy adat, amely az adózásra kihat).
Tulajdonszerzést követő 15 napon belül. Pálinkafőzés céljára kialakított desztillálóberendezés bejelentése.

 

 

Adobe Reader letöltés »

 

 

Rendeletek