11 °C

Budakalász

2019. november 17. vasárnap , Gergő, Hortenzia napja

Birtokvédelem

 

Birtokvédelem


Ügyek, témák, területek

Birtokvédelmi ügyek:
Amennyiben a birtokost birtokától tilos önhatalommal jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják, a Polgári Törvénykönyv alapján birtokvédelem illeti meg. Birtokvédelmet a jegyzőtől abban az esetben lehet kérni, ha a birtokháborítás egy éven belül történt. Az ügyintéző a kérelem alapján tárgyalást, illetve szükség estén helyszíni szemlét tart, majd a bizonyítékok értékelését követően döntést hoz.
A birtokos közvetlenül a bíróságtól kérheti az eredeti állapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését, ha a birtokháborítás kezdetétől számított egy év eltelt, vagy ha a felek azt is vitatják, hogy kinek van jogalapja a birtokláshoz.

A jegyző előtti birtokvédelmi ügyben ügyfél:
– a birtokvédelemért folyamodó panaszos
– és a birtoksértést elkövető (panaszolt) személy is.

A birtokvédelmi eljárás kérelemre indul, melynek tartalmaznia kell:
– a kérelmező nevét, lakcímét (székhelyét)
– a képviselő nevét, lakcímét (székhelyét)
– az ellenérdekű fél (felek) nevét, lakcímét (székhelyét)
– a birtokvitával érintett dolog megjelölését
– a jegyző illetékességét megalapozó adatokat
– a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet
– a kérelem és annak határidőben való benyújtása alapjául szolgáló tényeket

Kérelemnek tartalmaznia kell, hogy: ki (név, pontos cím), mikor (év, hó, nap) és milyen birtoksértést követett el.

Csatolni kell továbbá:
– a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat (szakember, szakértő, tanú nyilatkozat, stb.). A bizonyítékoknak igazolnia kell, hogy a kérelmező birtokos volt, továbbá, hogy birtokától megfosztották, illetőleg birtoklásában zavarták.
– amennyiben a birtoksértés ingatlant érint az érintett ingatlan tulajdoni lapját, bérleti szerződés, vagy adás-vételi szerződés másolatát,
– képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumokat,
– 3000 Ft. eljárási illetéket.

Ügyintéző

dr. Udvarhelyi István Gergely – jegyző

Telefon: (26 ) 340-266
E-mail: info@budakalasz.hu
Cím: Budakalászi Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 9-12 és 13-18 óra – Szerda: 9-11 és 13-16 óra