Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2021. június 17. csütörtök | Alida, Laura napja

Főépítész

 

Főépítész, helyi építésügy


Újraindul a személyes ügyfélfogadás:
2021. június 2-től visszaáll a személyes ügyfélszolgálati rend!

Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy a veszélyhelyzet teljes feloldása nem történt meg. A személyes ügyintézés során az alapvető járványügyi szabályok betartását továbbra is kérjük, mint amilyen a maszk hordása belső térben és a kihelyezett kézfertőtlenítők használata.
Ennek betartása azért is fontos, mivel a személyes ügyintézés lehetősége az önkormányzaton azok számára is adott, akik nem rendelkeznek oltási igazolvánnyal.
Emiatt szintén kérjük, hogy aki teheti, továbbra is részesítse előnyben az elektronikus ügyintézés lehetőségét Ügyfélkapun keresztül, illetve az Önkormányzat e-mail címén.

Ügyek, témák, területek

  • Tájékoztatás a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakról és a településképi követelményekről.
  • A Településrendezési Tervek és a Helyi Építési Szabályzat elkészítésével, felülvizsgálatával, karbantartásával összefüggő feladatok ellátása.
  • Egyedi építési ügyekkel, településképi véleményezéssel és településképi bejelentéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
  • Tervtanács működtetése, kapcsolattartás a Tervtanáccsal.
  • A helyi építészeti értékvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása.
  • Főépítészi szakmai konzultáció biztosítása a tervezők és építtetők számára.
  • Szakhatósági állásfoglalások telekalakítási eljárásokban
  • Házszámok kezelése, kiadása.
  • Hatósági bizonyítványok kiállítása, iratbetekintési kérelmek kezelése.

Irodavezető:  Szeleczky Szilvia (Műszaki és Főépítészi Iroda)

Főépítész: Kálmán Kinga

Ügyintéző:

Lovas Nikolett – főépítészi referens

Telefon: (26 ) 340-266
E-mail
Cím: Budakalászi Polgármesteri Hivatal, 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 13-18 óra
Szerda: 8-12 óra
Péntek: 8-11 óra

Folyamatban lévő településrendezési eljárások

Hatályos Településszerkezeti terv

Hatályos Helyi Építési Szabályzat

Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet és mellékletei

Nyomtatványok

 Egyéb rendeletek

A Budakalász 4191 és a 4192 hrsz-ú ingatlanon parkolóhely létesítésére vonatkozó vizsgálati dokumentáció

Értékvédelmi Pályázat

Hasznos telefonszámok, elérhetőségek

Szentendrei Járási Hivatal Építésügyi Hivatala, ügyfélfogadás a Szentendrei Polgármesteri Hivatalban.
Cím: 2000 Szentendre Városház tér 3.

Ügyfélfogadás: előzetes bejelentkezés alapján.
Hétfő:  13-17 óra
Szerda: 08-12 óra; 13- 16 óra
Péntek: 08–12 óra

Tel.: +36 (26) 501 900
E-mail

Kapcsolódó weboldalak:
Építéshatósági Iroda
Építéshatósági Ügyek (nyomtatványokkal)
Szentendrei Járási Hivatal Építésügyi Osztály