Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2021. május 15. szombat | Szonja, Zsófia napja

Műszaki és főépítészeti ügyek

 

Műszaki és főépítészi ügyek


Műszaki ügyek, témák, területek

 • Az önkormányzat kezelésében lévő utak javítása, járdák karbantartása.
 • Ezen utakhoz tartozó forgalomirányítás, táblák telepítése, pótlása.
 • Sebességmérők karbantartása.
 • Kapcsolattartás a Magyar Közúttal.
 • Közvilágítás kiépítése (A szervizfeladatok ellátása az ELMŰ hatásköre).
 • Közútkezelői hozzájárulások kiadása.
 • Duna-parti behajtási engedélyek kiadása.
 • Gát utcai sorompó telefonszámainak nyilvántartása.
 • Városi nagyberuházások koordinálása.
 • Telekalakítási ügyek.
 • Útleadásokkal kapcsolatos ügyek.
 • Területrendezési feladatok.

Irodavezető

Szeleczky Szilvia – Műszaki és Főépítészi Iroda

Ügyintézők

Baranyiné Sándor Edit – beruházási előadó
Marosi László – beruházási előadó

Telefon: (26 ) 340-266
E-mail
Cím: Budakalászi Polgármesteri Hivatal, 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

Ügyfélfogadási idő: FIGYELEM! A covid-19 járvány harmadik hulláma miatt szünetel a személyes ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban. Jelenleg kizárólag elekotronikusan és telefonon lehetséges az ügyintézés. A személyes ügyfélfogadás szünetelése alatt az alábbi cikkben található közvetlen telefonszámokon érhetik el a város jegyzőjét és az egyes irodák vezetőit a hivatal teljes nyitvatartási ideje alatt. Részletek>>

Hétfő: 9-12 és 13-18 óra
Szerda: 9-11 és 13-16 óra
Péntek: 8-11 óra

Nyomtatványok

Rendeletek

Főépítészi ügyek, témák, területek

 • Tájékoztatás a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakról és a településképi követelményekről.
 • A Településrendezési Tervek és a Helyi Építési Szabályzat elkészítésével, felülvizsgálatával, karbantartásával összefüggő feladatok ellátása.
 • Egyedi építési ügyekkel, településképi véleményezéssel és településképi bejelentéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Tervtanács működtetése, kapcsolattartás a Tervtanáccsal.
 • A helyi építészeti értékvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Főépítészi szakmai konzultáció biztosítása a tervezők és építtetők számára.
 • Szakhatósági állásfoglalások telekalakítási eljárásokban
 • Házszámok kezelése, kiadása.
 • Hatósági bizonyítványok kiállítása, iratbetekintési kérelmek kezelése.

Főépítész

Kálmán Kinga – főépítész

Ügyintéző

Lovas Nikolett – főépítészi referens

Telefon: (26 ) 340-266
E-mail
Cím: Budakalászi Polgármesteri Hivatal, 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

Közzététel

Budakalász, Tanító utca 40. sz. alatti társasház lakásainak házszám megállapítása

Lakossági beadvány Kolónia épületének helyére tervezett parkoló tárgyában

Hasznos telefonszámok, elérhetőségek

Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet és mellékletei