Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. július 23. kedd | Lenke napja

Hírek

 

Új budakalászi építési szabályok – még egy napig várjuk az észrevételeket

2023. október 04.

Még egy napig, október 5-én délig várjuk írásos észrevételeket az új Helyi építési szabályzat és Szabályozási terv tervezetéhez.  A tervezők minden javaslatot és észrevételt megvizsgálnak és írásbeli választ készítenek. Ezek várhatóan október végén megtalálhatók lesznek a város hivatalos honlapján. A válaszok elfogadásával a Képviselő-testület lezárja a véleményezési szakaszt, és az elfogadott észrevételek alapján módosított tervdokumentációt záró szakmai véleményezésre megküldi az Állami főépítésznek. Ezt követően kerül a tervanyag újra a Képviselő-testület elé jóváhagyásra, ami ez év végén várható.

A szeptemberben megtartott településrészenként szervezett lakossági fórumokon Forián-Szabó Gergely alpolgármester elmondta: évtizedek óta halljuk, hogy Budakalász megtelt, de szigorítás helyett a város belső zöldfelületein lakóparkok épültek és tovább nőtt a lakosságszám. A számítások szerint, ha nem történne változás, további ötezer fővel nőne a lakosságszám, ami 40 százalékos emelkedést jelentene. A mostani városvezetés az ígéretéhez híven határozottan lép, ennek fontos eleme az új szabályozás előkészítése. A felmérések alkalmával egyértelműen kiderült, hogy a budakalásziak 90 százaléka egyetért azzal, hogy a lakosságszám-növekedés üteme fenntarthatatlan. Az új építési szabályok bevezetését alapos szakmai előkészítés, számos konzultáció és megtartott lakossági fórum előzte meg, a kérdőíves felmérésre közel hatszázan írásban is válaszoltak.

Elevenítsük fel, mi történt a három fórumon!

A HÉV-től a 11-es útig

Budakalásznak nincs városközpontja

A városközpont kialakítása az elmúlt évtizedekben elmaradt. Ahhoz, hogy a Petőfi téren valódi városközpont jöjjön létre, a terv kijelöli szükséges átalakításokat, a körforgalom melletti beépítetlen területen pedig egy pihenőpark fejlesztéséhez teremt lehetőséget. Ezeket a törekvéseket a fórumokon megjelentek kifejezetten üdvözölték.

Lenfonó talajszennyezés – a kármentesítés után közösségi célú fejlesztés

Három éve a város által megrendelt talaj és talajvíz mintavétel drasztikus szennyezést mutatott ki az egykori gyárterületen. A hatóságok ezután környezetvédelmi eljárást indítottak. Nagel István alpolgármester elmondta: az évtizedekig halogatott teljes körű környezeti felmérés befejeződött, rövidesen meglesznek a laboreredmények, és reményeink szerint a kármentesítés is elindul. A költségeket a „szennyező fizet” elv alapján az állam finanszírozza, a terület megtisztítása után itt az önkormányzat közösségi célú fejlesztéseket tervez.

Sétány kialakítása, a városközpont, a Duna-part és a bevásárló központ összekötése

Az Omszk-tó környezetében közpark bővítés és új sétány kialakítása szerepel az elképzelések között. Lényeges előrelépés lesz a gyalogos és kerékpáros kapcsolat megteremtése a város felől a bevásárlóközpontok felé. A Duna-part felé ugyancsak megteremtik a közvetlen átjárás lehetőségét.

 Közérdek kontra magánérdek

A fórumon visszatérő lakossági kérdés volt a Klenity eddig beépítésre kijelölt, de még be nem épített mezőgazdasági területének kérdése. A több hektáros területen jelentős lakosságszám-növekedés következhetne be, amit a jelenlegi városvezetés el akar kerülni. Abban egyetértés volt az előadók és a megjelentek között, hogy a Klenity terület déli részének 2016-2017-ben történt zsúfolt beépítése a közérdek szempontjából súlyosan elhibázott döntés volt.

A még üresen álló Klenity ingatlantulajdonosai a korábbi szabályozási tervek alapján 1997. óta reménykedtek, hogy előbb vagy utóbb itt házak épülhetnek. A HÉSZ-módosítások során a korábbi városvezetés ugyanis annak ellenére beépítésre szánt övezetben tartotta a területet, hogy a termőföld védelméről szóló magasabb rendű jogszabály az átlagosnál jobb minőségű mezőgazdasági terület beépítését egyértelműen tiltja.

Az elmúlt évtizedben több kísérlet is volt arra, hogy a Klenity beépítetlenül maradt területe is beépülhessen. Nem Budakalász akkori vezetőin, hanem kizárólag a Földhivatalon múlt, hogy ezek a próbálkozások eredménytelenül végződtek. Most lekerülne a Klenity további beépíthetőségének látszata, ami a közérdek érvényesítése mellett a tisztánlátást szolgálja.

Iskolabővítés – szükség lenne rá, de pénz nincs

2013-óta a közoktatás működtetése állami feladat, de mindkét régi iskolánkban elmaradtak a szükséges felújítások. A Telepi Iskolában a tetőszerkezet felújításra szorul, nincs megfelelő méretű tornaterem, a szűkös udvaron konténertantermek állnak. A jelenlegi gyereklétszám alapján legalább 1 hektáros területre lenne szüksége az iskolának, jelenleg ennek valamivel több mint fele áll csak rendelkezésre.  A teljes képhez hozzátartozik, hogy az önkormányzat az iskolát fenntartó Váci Tankerülettel és a térség országgyűlési képviselőjével több tárgyalást folytatott az iskola fejlesztése érdekében. Ígéretek ugyan elhangzottak, de változás nem történt. A tankerületnek a jelentős beruházáshoz, a terület megvásárlásához nincs pénze, és ebben belátható időn belül valószínűleg nem is lesz változás.

A 11-es úttól a Duna Part felé eső üdülőövezet szabályai

A Duna-parton egyszerre van jelen a természeti értékek megőrzésének, illetve a régóta elmaradt infrastruktúra fejlesztések elvégzésének igénye.

Maradjanak a természetközeli állapotok, de fejlődjön az infrastruktúra

A szabályozási célja az, hogy maradjon meg a nyugodt hétvégiházas üdülőterületi jelleg és a Duna mellett a természetközeli állapotok, de bővülhessenek a szolgáltatások, fejlődjön a közművel való ellátottság. A Lupa-tó környezete további rekreációs funkciókkal gyarapodna, és a tervek között szerepel a Duna-part gyalogos és kerékpáros kapcsolatának javítása a városközponttal. A területeket itt is meg kell védeni a túlzott beépítésektől, használatukat elsősorban nagy zöldfelületű rekreációs funkciók irányába kell terelni.

Alternatív kerékpáros nyomvonalra van szükség

Az Eurovelo 6 kerékpáros főútvonal jelenleg folyamatos konfliktusforrás, a tervezők egy alternatív nyomvonalra tettek javaslatot. Az a cél, hogy az átmenő kerékpáros forgalom a lehető legkevésbé zavarjon, sétálni is lehessen a parton.

Turistáknak parkolás a terület szélén

Meg kell teremteni a kulturált, szabályos parkolás feltételeit. Miután a vízpart közvetlen közelében korlátozottak a megállási lehetőségek, a tervek megteremtik annak lehetőségét, hogy a Duna-partra érkező turisták számára a terület szélén parkolók jöhessenek létre.

Álhír az ingatlantulajdonosok korlátozása

A Dunakalász Egyesület vezetője szerint a tavaly elfogadott behajtási rendelet túlzottan korlátozza az ingatlanok autós megközelítését, de a városvezetés határozottan cáfolta az ingatlantulajdonosok szándékos ellehetetlenítését sugalmazó állításokat. A behajtási rendelet nem változtatott a védett övezet korábbi határain, sőt, a korábban is engedélyköteles területre pedig rugalmasabb szabályokat vezetett be. A védett területen az érintett ingatlantulajdonosok és használók a korábbinál sokkal több jogcímen és nagyobb számban juthatnak behajtási engedélyekhez.

 Az infrastruktúra-fejlesztéshez a tulajdonosok közreműködése is szükséges

A Duna-parti fórumon hangsúlyos szerep jutott az infrastrukturális fejlesztéseknek, különösen a csatorna- és ivóvíz-hálózat bővítésének. Az új szabályozás biztosítja a közműfejlesztéshez szükséges területeket, de ahhoz, hogy a közművek elférjenek, a szűk utcák ingatlantulajdonosainak a telekhatárokat a szabályozási vonalhoz kell igazítaniuk, és a kerítéseket is az ennek megfelelő vonalra kell visszahúzniuk.

HÉV-től a Pilis felé eső területek építési szabályai 

Mennyiségi helyett minőségi szemlélet

A településrész kisebb egységei az Ófalu, Taván, a Prekobrdo, a Madár utcák a Berdó, a kertes mezőgazdasági terület és a Kevélyek védett erdőterületei.  Az új szabályozás alapján átjárható kapcsolatokat lehet kialakítani a városrészek között, új gyalogos és kerékpáros összekötésekkel, több zöldterülettel, igazi, autós forgalom nélküli városközponttal, parkokkal, teljes kármentesítésen átesett Lenfonóval, nem mennyiségi, hanem minőségi szemlélet mentén fejlődhet Budakalász.

A tisztánlátás érdekében itt is fel kell oldani az ellentmondásokat

Kálmán Kinga főépítész jelezte, hogy az érvényben lévő szabályozás ellentmondásait ezeken a területeken is fel kell oldani, mivel jogbizonytalanságot eredményeztek.  Előfordult például, hogy ugyanazon a területen az egyik paragrafus a beépítés lehetőségével kecsegtetett, egy másik viszont kategorikusan megtiltotta. Kálmán Kinga hangsúlyozta: a tisztánlátás és a korrektség miatt egyaránt fontos, hogy az adott területre vonatkozó előírásokat egyértelműen mutassa be az új szabályozás. Ezt szolgálja az eddigi bonyolult övezeti rendszer egyszerűsítése is.

Mi lett a nyugati elkerülővel?

Nagel István alpolgármester kérdésre válaszolva jelezte: jó, hogy a város lakóterületeit nem vágja el egy többsávos autóút a hegyvidék erdőségeitől és természeti területeitől. A Magyar Állam képviselői és Budakalász az elkerülő út nyugati szakaszának megépítését – az M0 északi szektor folytatásának ígérete miatt – már 2016-ban elvetették, így okafogyottá vált a helyi szabályozásban fenntartani ennek a helyét.

Változtatási tilalom – az új szabályozásig ne történjen visszafordíthatatlan beavatkozás

A 2021 júliusában bevezetett változtatási tilalom elrendelésére majd annak kibővítésére Budakalász külterületeinek védelme miatt volt szükség. A változtatási tilalom azonban három évnél nem hosszabban, legfeljebb az új Helyi építési szabályzat hatályba lépéséig maradhat fenn. Azt szolgálja, hogy az új szabályok megjelenéséig ne következhessen be visszafordíthatatlan beavatkozás.

Építési korlátozás a mezőgazdasági területeken

A mezőgazdasági területekre vonatkozó építési korlátozások is terítékre kerültek. Elsősorban a lakófunkciók elhelyezésének szigorítását kifogásolták, de a mezőgazdasági építményekre vonatkozó szabályozás enyhítésének igénye is felmerült. A tervezők jelezték: a korábbi változathoz képest jóval áttekinthetőbb, Budakalász sajátosságait, a természetvédelmi szempontokat és egyéb jogszabályi elvárásokat integráló szabályozásra tettek javaslatot. A mezőgazdasági területeken – részben a felsőbb szintű jogszabályokhoz alkalmazkodva – lakóépületek elhelyezése valóban szigorú feltételekhez van kötve, de az eddigi szabályrendszer is a lakócélú beépítéseket korlátozó előírást tartalmazott.