Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. július 14. vasárnap | Örs, Stella napja

Hírek

 

Útépítések, intézményfejlesztések a rajtvonalnál

2018. július 12.

A nyár előtti utolsó testületi ülésen számos fontos kérdésben döntöttek a képviselők. Módosították a költségvetést többek között az intézményfejlesztések és útépítések megvalósításához, emellett behajtási rendeletet fogadtak el és intézményvezetők kaptak új megbízást, hogy csak a legfontosabb témákat említsük.

Első napirendi pontként módosította a Testület a 2018. évi költségvetést. Miért volt erre szükség?

Minden évben ebben az időszakban – a júniusi testületi ülésen – a zárszámadást követően módosítjuk a költségvetést. Erre általában azért van szükség, hogy az előző évi pénzmaradványunknak hasznos, megfelelő felhasználási célokat határozzunk meg, illetve elvégezzük az évközben esetlegesen módosuló prioritásokhoz szükséges költségátcsoportosításokat. Ez évben az új iskolára kapott állami többlettámogatások miatt is szükséges volt a módosítás.

Mit tartalmaz a költségvetés módosítása? Mik a fő prioritások?

Többször elmondtuk már, hogy az idén a legfontosabb célunk a Gerinc utca megépítése. A tavaly csatornahálózattal ellátott városrész fő gyűjtőútját aszfaltburkolattal és vízelvezetéssel látjuk el. Az út megépítéséhez kiegészítő forrást tettünk. Erre azért volt szükség, mert a tervek másfél évvel ezelőtt készültek, az akkori építőipari árak pedig ma már nem reálisak. Az út építésével kapcsolatban örömmel számolhatok be arról, hogy június végén kiírtuk a közbeszerzési eljárást is. A pályázatok benyújtására egy hónap áll rendelkezésre, így a tervek szerint augusztus elején már átadhatjuk az építési területet a kivitelezőnek. A kiírás szerint az építést 180 nap alatt kell megvalósítania a megbízott cégnek. Bízunk benne, hogy semmilyen rendkívüli körülmény nem akadályozza majd a kivitelezést. A kivitelezővel kötendő szerződésben nagy hangsúlyt kap majd az érintett ingatlantulajdonosokkal, lakókkal való kapcsolattartás. A lakók így észrevételeik esetén közvetlenül a kivitelező szakmai megbízottjával egyeztethetnek.

A módosított költségvetésben a Berdó mellett a Prekobrdo városrész útfejlesztésére is elkülönítettünk 12 millió forintot. A tavasszal elkezdett útalap kialakítását tudjuk most folytatni a jóváhagyott összegből. Így a Prekobrdo összes újonnan kialakult utcájában idén elkészül az útalap és a vízelvezetés.

Milyen célokat határoztak még meg a költségvetésben?

Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek megfelelő ellátást kapjanak a város intézményeiben. Ezért határoztuk el két éve a Vasút sori óvoda újjáépítését. Az elavult épület felújítására két pályázatot is benyújtottunk. Az önerő nélküli VEKOP pályázatot elutasították, a 15%-os önerős pályázat elbírálása azonban még folyamatban van. Nagyon bízunk a pozitív elbírálásban, hiszen nagy szükség lenne az új épületre és az anyagi segítségre. Úgy gondoljuk ugyanakkor, hogy ha nem kapunk kedvező elbírálást, akkor is intézkedést kell tennünk az intézménybővítés érdekében. A tavalyi pénzmaradványunk nagy részét (150 millió forintot) így erre a célra különítettük el. Ez az összeg azonban nem elég a kivitelezésre, de alapot jelenthet a megvalósításhoz. Ebből az összegből az építés előkészítésének részeként az idén lebontják a leromlott állagú, vizesedő Vasút sori épületet. Az új épület tervei a pályázatokhoz már elkészültek. Eszerint három foglalkoztatóval, tornaszobával, konyhai helyiségekkel és tágas udvarral rendelkezik majd a 75 gyermek befogadására alkalmas intézmény. Reményeink szerint az új óvoda a kor elvárásainak megfelelő színvonalú elhelyezést biztosíthat majd a gyerekek számára.

Ha már az intézményeknél tartunk, van-e fejlemény az új iskolával kapcsolatban?

Igen, itt is jó hírről számolhatok be. Július elején kiírtuk a közbeszerzést a Patakpart Általános Iskola építésére. Az előírások szerint nyílt eljárást kellett meghirdetni, így a szokásosnál hosszabb átfutású lesz a pályáztatás folyamata. Fontosnak tartjuk az új oktatási intézmény megépítésén túl a környező közlekedési infrastruktúra fejlesztését is. Így szeretnénk megvalósítani a Kőbányai és a Klisovác utca kiszélesítését és két híd – egy gyalogos és egy járművekre méretezett híd – megépítését. Az új iskola a tervek szerint 2020-ban fogadhatja első ízben a diákokat.

A Testületi ülésen új rendeletet fogadtak el a képviselők. A rendelet a tehergépjárművek behajtását korlátozza. Miért volt erre szükség?

Útjainkat nagymértékben megterhelik a városban közlekedő teherautók. Ezzel kapcsolatban fogadtunk el egy rendkívül fontos rendeletet a legutóbbi Képviselő-testületi ülésen. Az új rendelet szerint a város területére csak engedéllyel hajthatnak be a nagy súlyú tehergépjárművek és a behajtásért komoly díjat kell fizetniük. A rendelettel környezetünket kíméljük és megteremtjük a forrást a teherautók okozta úthibák, károk javítására.

Két intézményben is lejárt az intézményvezetők megbízatása és a Testület pályázatot írt ki az álláshelyek betöltésére.

A Kalászi Idősek Klubja és a Nyitnikék Óvoda intézményvezetői megbízatása augusztus végén jár le. Az álláshelyekre 2-2 pályázat érkezett az Önkormányzathoz. Mindkét intézménynél a jelenlegi vezetők is benyújtották pályázatukat. A Nyitnikék Óvoda esetében a nevelőtestület, az alkalmazotti közösség, a szülői munkaközösség, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és Német Nemzetiségi Egyesület is véleményezte az anyagokat és többséggel Grünvald Tímea megválasztását támogatták, amit a Képviselő-testület is megerősített. Az Idősek Klubja esetében pedig Zelizi Erika elmúlt 10 éves tevékenységét elismerve szavaztunk meg támogatást a további munkájához.