Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. április 12. péntek | Gyula napja

Hírek

 

Választási tájékoztató

2018. március 20.

A Köztársasági Elnök 2018. április 8. napjára tűzte ki az országgyűlési választások időpontját. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény alapján az újonnan megalakuló parlamentben a képviselők száma 199 fő lehet, 106 országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben, 93 országgyűlési képviselőt országos listán kell megválasztani. Budakalász Város Pest Megye 03-as számú Országos Egyéni Választókerülethez (OEVK) tartozik. A székhely település Szentendre. Szentendrén működik az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB). Településünkön az országgyűlési képviselők választásánál választási bizottság nem működik. Helyi Választási Iroda vezetője: Dr. Udvarhelyi István jegyző, 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. Tel: 06-26-340-266. A Helyi Választási Iroda vezetőjének és Választási Információ Szolgálat telefonszámai: 06-26-340-266/107 és 06-26-340-266/116.

Budakalász Város szavazókörei az alábbiak:

Figyelem! A 2.,3.,7., szavazókör szavazóhelyiségeinek címében változás történt!

  1. Szentendrei út 9. (Faluház)
  2. Budai út 10. (Budakalászi Bölcsőde)
  3. Szalonka utca 1/a. (Szalonka utcai Óvoda)
  4. Petőfi tér 1. (Polgármesteri Hivatal „B” épület)
  5. Pomázi út 3. (Nyitnikék Óvoda)
  6. Martinovics utca 9. (Szentistvántelepi Általános Iskola)
  7. Martinovics utca 9. (Szentistvántelepi Általános Iskola)
  8. Mályva utca 1. (Telepi Óvoda)

A szavazás helye:

A választópolgárok főszabályként a lakóhelyük szerint kijelölt, az értesítőben feltüntetett helyen szavazhatnak.

Átjelentkezés

Az átjelentkezési kérelmet azok nyújthatják be, akik a szavazás napján Magyarországon, de a magyarországi lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni.

A kérelmet a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási irodában személyesen, vagy elektronikusan a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu) lehet intézni legkésőbb a szavazást megelőző péntek (2018. április 6-án) 16.00 óráig. Természetesen ugyanezen időpontig van lehetőség a kérelem megváltoztatására vagy visszavonására.

A helyi választási iroda vezetője (vagyis a jegyző) nem papíralapú igazolást ad ki, hanem közvetlenül felveszi a választópolgárt az érintett szavazókör névjegyzékébe.

Fontos, hogy átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet szavazni!

Az átjelentkezett választópolgár a 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. Polgármesteri Hivatal „B” épületében szavazhat.

Nemzetiségi regisztráció

Az, aki valamely nemzetiségi közösséghez tartozik, kérheti, hogy a központi névjegyzéken kerüljön feltüntetésre a nemzetiségének a megnevezése, továbbá az, hogy az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván-e szavazni. A kérelemben a konkrét nemzetiség megjelölése és az országgyűlési választásra is kiterjedő hatály mellett arról is nyilatkoznia kell a polgárnak, hogy az adott nemzetiséghez tartozik.

A választópolgár csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben, azonban lehetősége van arra, hogy bármikor töröltesse a nemzetiségi hovatartozását a központi névjegyzékből, valamint az országgyűlési választásra kiterjedő hatály ügyében tett nyilatkozatát is bármikor módosíthatja.

A nemzetiségiként regisztrált választópolgár az országgyűlési választásokon

– ugyanúgy szavaz, mint a nem nemzetiségi választópolgárok (egy egyéni jelöltre és az országos pártlistára) vagy

– ha a nemzetiségi regisztráció benyújtásakor kifejezetten kéri, hogy az országgyűlési választásra is terjedjen ki nemzetiségi regisztrációjának hatálya, pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat (az egyéni jelölt mellett).

Mozgóurnás szavazás

Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár kérheti, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt.

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. munkavégzési kötelezettség teljesítése, kényelmi szempontok miatt) kéri, annak kérését a HVI, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.

Mozgóurnát a szavazást megelőző második napon 2018. április 6-án (pénteken) 16.00 óráig attól a helyi választási irodától, a szavazás napján 2018. április 8-án (vasárnap) 15.00 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

Külképviseleten történő szavazás

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be. A külképviseleti névjegyékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2018. március 31-én (szombaton) 16:00 óráig kell megérkeznie a lakóhely szerint illetékes választási irodához. Ugyaneddig az időpontig külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár módosíthatja korábbi kérelmét, és ennek alapján, a külföldön történő szavazására egy másik külképviseletet jelölhet meg, illetve visszavonhatja korábbi kérelmét annak érdekében, hogy a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörben szavazhasson.

Településszintű lakcímmel rendelkezők szavazása

Felhívom azon választójoggal rendelkező magyar állampolgárok figyelmét, akiknek lakcím bejegyzése település szintű, tehát csupán Budakalász szerepel lakcím igazolványában, úgy részükre a szavazat leadására Budakalász 4. számú szavazókörét (2011 Budakalász, Petőfi tér 1. „B” épület) jelöltem ki.

Tisztelt Választópolgárok!

Kérem, ellenőrizzék okmányaik érvényességét, mert ha az okmányok érvényessége lejárt, az a szavazásnak akadálya.

Választással kapcsolatos ügyintézéssel és a választással kapcsolatos bármely kérdésével forduljon a Helyi Választási Irodához személyesen, telefonon, vagy e-mailben, az info@budakalasz.hu címen.

A választással kapcsolatos összes információ, valamint a jelöltek, jelölő szervezetek a Nemzeti Választási Iroda honlapján a valasztas.hu-n megtekinthetők.

                                                                                                     Dr. Udvarhelyi István 

                                                                                                                  jegyző

                                                                                       a Helyi Választási Iroda vezetője