Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2021. szeptember 21. kedd | Máté, Mirella napja

Alapítványok

 

Budakalászon bejegyzett alapítványok


1. B.M.S.E a Budakalász Sportjáért Alapítvány

Képviselő: Kosznovszky Gábor
Székhely: 2011 Budakalász, Omszk Park 1.
Postacím: 2011 Budakalász, Scholcz F. u.27.
Képviselő e-mail címe: kosznovszky@gmail.com
Adószám: 19186072-1-13
Jogosult-e az 1%-ra: igen

Fő tevékenység:A község sport lehetőségeinek bővítése, felszerelések beszerzése, sporttelep fejlesztése, karbantartása, sportnapok, rendezvények tartása, kiemelkedő sportolók, edzők jutalmazása.
Bemutatkozó: Az alapítvány 2004-ben közhasznú szervezetként jött létre a budakalászi sportlehetőségek bővítése, a szabadidősport fejlesztése érdekében. Különös figyelmet fordít a Budakalászi Munkás Sportegyesület sportolói részére a kulturált sportolási lehetőség biztosítására, sportfelszerelések beszerzésére. Hozzájárul a sporttelep fejlesztéséhez, karbantartásához, sportnapokat, szabadidős sportrendezvényeket szervez és finanszíroz. Jutalmazza a kiemelkedő eredményt elért sportolókat, sportvezetőket, edzőket.

2. Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány

Képviselő: Kegyes Gáborné kuratóriumi elnök, Dr. Kulin Sándor ügyvezető
Székhely: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.
Postacím: 2011 Budakalász, Vasút sor
Képviselő e-mail címe: qlins@freemail.hu
Adószám: 19184685-1-13
Jogosult-e az 1%-ra: igen

Fő tevékenység:Segítséget nyújtani azon embertársainknak, akik szociálisan, egzisztenciálisan és ebből következően pszichésen kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, s így a társadalom perifériájára szorultak.

3. Budakalászi Református Templomért Alapítvány

Képviselő: Barta Gábor
Székhely: 2011 Budakalász, Kereszt utca 7
Képviselő e-mail címe: gbarta@its.jnj.com
Adószám: 18664531-1-13
Jogosult-e az 1%-ra: igen

Fő tevékenység:A budakalászi református templom építészeti tevékenységének támogatása, a gyülekezet hitéletének segítése. További célok a lakóközösség támogatása az alábbiak szerint:
szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása.
Bemutatkozó: Budakalászi Református Templomért Alapítványt 1994. február 20-án hozta létre három alapító tag, az alapító okirat szerint célja a református templom folyamatos építészeti karbantartásának, szükségessé váló újabb bővítésének vagy renoválásának finanszírozása, valamint a budakalászi református gyülekezet tevékenységének segítése, a hitélet kiterjesztése hitoktatás, lelkigyakorlat és egyéb, a hívők közösségének szervezett programok által. Szintén célkitűzés a környéken lakó, arra rászoruló lakosság támogatása, segélyezése élelmiszer és ruhanemű által. Az alapítvány támogatásának is köszönhetően 1999-ben megépült az új templom, 2004-ben pedig a parókia és az új gyülekezeti terem. Az alapítvány négy kuratóriumi tag és egy pénztáros felügyelete mellett működik, fenntartásához egyéni befizetések, SZJA-felajánlások és pályázati pénzek járulnak hozzá.

4. Budakalászi Szent István Alapítvány

Képviselő: Pártai Lucia
Székhely: 2011 Budakalász, Széchenyi út 51.
Postacím: 2011 Budakalász, Máli P. u. 12.
Képviselő e-mail címe: bk.szia@gmail.com
Adószám: 18672325-1-13
Jogosult-e az 1%-ra: igen

Fő tevékenység:Tehetséges közép- és felsőfokon továbbtanuló diákok támogatása. Budakalász kulturális életéért tevékenykedő egyének és csoportok támogatása.
Bemutatkozó: Budakalász első alapítványa, 1989-ben a Szent István szobor létrehozására alakult szoborbizottság (Szentistvántelepi Egyházközség, Budakalászi Baráti Kör, Hazafias Népfront Budakalászi Szervezete) hozta létre. A szoborra közadakozásból összegyűlt pénzből – a költségek kifizetése után – megmaradt 86 000 forintból a szoborbizottság 76 000 forintot a Budakalászi Szent István Alapítvány létrehozására rendelt. Az alapítvány célja Budakalász kulturális életének támogatása, a közép- és felsőfokon továbbtanuló tehetséges, de rászoruló diákok ösztöndíj-támogatása. Az utóbbi években 25–30 diák részére éves szinten egy millió forintot meghaladó ösztöndíj-támogatást nyújtott, a kulturális életért tevékenykedők munkáját évente több százezer forinttal segítette.

5. Együtt-Egymásért Budakalászi és Szentistvántelepi Egyházközség Alapítványa

Képviselő: Szabó Sándor
Székhely: 2011 Budakalász, Ady Endre út 1.
Honlap: http://bu-sze-plebania.freeweb.hu/
Képviselő e-mail címe: bkpl@kalasznet.hu
Adószám: 18694129-1-13
Jogosult-e az 1%-ra: igen

Fő tevékenység:Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, kulturális örökség megóvása, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, kulturális rendezvények, sport, templom és kapcsolódó létesítmények karbantartása, felújítása.

6. Szent Erzsébet Alapítvány

Képviselő: Farkas Olivér
Székhely: 2011 Budakalász, Máli P. út 4.
Képviselő e-mail címe: deutsch@t-online.hu
Adószám: 19183361-1-13
Jogosult-e az 1%-ra: igen

Fő tevékenység:Nagycsaládosok és Nevelőszülők Egyesületének, mozgássérülteknek, szellemi fogyatékos gyermekeket nevelő családoknak, hátrányos szociális helyzetűeknek, valamint az arra igényt tartó Keresztény Értelmiségiek szövetsége tagjainak pihenésére, művészeknek alkotására lehetőség nyújtása.

7. Szentistvántelepi Iskoláért Alapítvány

Képviselő: Vasné Erdős Zsuzsa
Székhely: 2011 Budakalász, Martinovics u. 9.
Honlap: http://www.szentistvantelepi-iskola.hu/alapitvany.html
Képviselő e-mail címe: alapitvany@szentistvantelepi-iskola.hu
Adószám: 19179313-1-13
Jogosult-e az 1%-ra: igen

Fő tevékenység:Az Alapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:
– Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
– Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
– Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
– kulturális tevékenység
– kulturális örökség megóvása,
– természetvédelem, állatvédelem,
– környezetvédelem,
– sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.
Bemutatkozó: Az alapítvány 1991-ben szerveződött azzal a céllal, hogy segítse Budakalász második önálló általános iskolájának létrejöttét és működését, közhasznú tevékenységként támogassa az iskolai oktatást, a kultúrát. Az alapítvány mindenkor kiemelt figyelmet fordít a hátrányos szociális helyzetű vagy fogyatékkal élők tanulók támogatására, együttműködi az iskola gyermekvédelmi felelősével, segítségével támogatja a rászoruló gyermekeket úgy, hogy a kirándulások, erdei iskola költségeihez az átlagosnál jobban hozzájárul. Az alapítvány fő bevételi forrását az SZJA-felajánlások, valamint a magánszemélyektől gyűjtött, illetve pályázatok útján elnyert támogatások jelentik. Irányítását egy öttagú kuratórium végzi, a tagok tiszteletdíjban nem részesülnek.

8. Telepi Óvodásokért Alapítvány

Képviselő: Ványikné Kubinszki Terézia
Székhely: 2011 Budakalász, Mályva u. 1.
Képviselő e-mail címe: teca001@t-online.hu
Adószám: 18724666-1-13
Jogosult-e az 1%-ra: igen

Fő tevékenység:Biztosítani a Telepi Óvoda óvodásainak a fejlődéshez szükséges feltételeket, eszközöket.

9. Budakalászért Közalapítvány

Elnök: dr. Deutsch Norbert
Székhely: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.
Adószám: 19182250-1-13
Jogosult-e az 1%-ra: igen

Fő tevékenység:Budakalász fejlődését közösségi életét, sportját, kultúráját, egészségügyét szolgáló tevékenységek, programok támogatása.
Bemutatkozás: Az önkormányzat által létrehozott alapítványt célja olyan kiemelkedően közhasznú tevékenység, amely a budakalászi polgárok, társadalmi csoportok, közösségek egészségmegőrzéséhez, a szociális tevékenységhez, a tudományos kutatáshoz, a neveléshez, oktatáshoz, a kulturális tevékenységekhez, a műemlékvédelemhez, a természet- és környezetvédelemhez, a gyermek- és ifjúságvédelemhez, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítéséhez, a helyi sportegyesületek tevékenységéhez, a közrend és a közlekedésbiztonság védelméhez, a fogyasztóvédelemhez, az emberi és polgári jogok védelméhez, illetve a magyarországi nemzeti kisebbségekkel és a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységekhez nyújt támogatást.

Meghívásos pályázat budakalászi gyermekek számára nyári napközi rendszerű tábor megszervezésének támogatására – beadási határidő: 2021. július 9. 12:00 óra

10. Budakalászi Lenvirág Alapítvány

Képviselő: Paulheim Rita
Székhely: 2011 Budakalász, Szentendrei út 5.
Képviselő e-mail címe: ritaps@t-online.hu
Adószám: 19185480-1-13
Jogosult-e az 1%-ra:

Fő tevékenység:A budakalászi Lenvirág Gyermek és Ifjúsági Néptánc Együttes pénzügyi támogatása.
Bemutatkozás: Az alapítvány 1992. december 7-én alakult tartós közérdekű célra, 1993. január 1-től közhasznú szervezetként működik. Célja, hogy segítse a Budakalászi Lenvirág Gyermek- és Ifjúsági Néptánc Együttes munkáját oly módon, hogy pénzügyi támogatással lehetőséget teremt új táncok betanulására hivatásos koreográfusok segítségével, valamint figyelemmel kíséri, és adott esetben felújítja, illetve pótolja a táncosok színpadi ruháit. Ugyancsak célja, hogy a táncegyüttesbe felkutassa az utánpótlást és segítse az új tagok képzését. Ezenkívül feladatául tűzte ki a táncegyüttes bel- és külföldi szerepléseinek támogatását. Legfőbb feladatának azonban a kulturális tevékenység támogatását, a kulturális örökség megóvását, hazánk nemzeti kisebbségeinek hagyományőrzését tekinti.

11. Budakalászi Óvodásokért Alapítvány

Képviselő: Kacsari Gyuláné
Székhely: 2011 Budakalász, Lejtő u. 22.
Postacím:
Képviselő e-mail címe: nyitnikekovi@t-online.hu
Adószám:
Jogosult-e az 1%-ra:

Fő tevékenység:
Bemutatkozás: Az alapítvány 2000. december 29-én került bejegyzésre, az alapítók a község óvodás korú gyermekeinek megsegítésére hozták létre. A kuratórium tagjai óvónők, így a működés a gyermekek érdekeit, szükségleteit szolgálja. Az alapítvány fő célja, hogy az óvodások számára biztosítsa a fejlődésükhöz szükséges legoptimálisabb feltételeket. Törekszik arra, hogy anyagi eszközök hozzájárulásának biztosításával az óvodai nevelés-fejlesztés lehetőségeit javítsa. Anyagilag támogatja a hagyományos óvodaszintű ünnepélyek, rendezvények lebonyolítását, a hátrányos helyzetű gyerekek részére pedig szociális támogatást biztosít. Az óvodai dolgozók kiemelkedő teljesítményének elismerése érdekében hozta létre a „Budakalászi Óvodásokért Díjat”, amelynek átadása minden évben a községi pedagógusnapon történik

12. Kalász Művészeti, Nevelési Alapítvány

Képviselő: Eredics Gábor
Székhely: 2011 Budakalász, Szentendrei út. 9.
Postacím:
Képviselő e-mail címe: gabor@vujicsics.hu
Adószám:
Jogosult-e az 1%-ra:

Fő tevékenység:
Bemutatkozás: 2003-ban alapította Sári József zeneszerző, fő célja Budakalász és a szomszéd települések klasszikus zenei, népzenei, egyházzenei, nemzetiségi művészeti tradícióinak továbbéltetése, a fennmaradásukban veszélyeztetett hagyományos kulturális javak megőrzésében való tevékeny részvétel. Az alapítvány kezelői feladatait az alapító által felkért öt fős kuratórium látja el. Az alapítvány elnöke Eredics Gábor, a Vujicsics Együttes vezetője, titkára Papp Ágnes népdaltanár, népdalénekes. A kuratórium tagja még Sári József zeneszerző, nyugalmazott egyetemi tanár, Csemiczki Miklós zeneszerző-tanár és Modrián József hegedűművész, zenetanár. Az alapítvány pályázatokból, adományokból, koncertbevételekből és stúdiódíjakból származó bevételeit a Kalász Művészeti Iskola egyedi pedagógiai programjában megfogalmazott művészeti-nevelési célok mentén alapvetően a művészetoktatás szakmai fejlesztésére, az iskola tárgyi feltételeinek javítására fordítja. Kiemelten támogatja ismeretterjesztő, zenei hagyományőrző, valamint a művészetoktatást, az iskola által szervezett hangversenyek szervezését, lebonyolítását, a zenepedagógiai módszertani kísérleteket, a hazai és nemzetközi kurzusok, szakmai tanulmányutak, népzenei gyűjtőutak és tehetséggondozó művészeti szaktáborok szervezését, az iskola épületében létrehozott stúdióban készülő hangfelvételek előállítását, terjesztését. Hozzájárul az iskola hangszerállományának és tárgyi feltételeinek fejlesztéséhez, és magára vállalja a kiemelten tehetséges növendékek szereplési lehetőségeinek bővítését, ennek anyagi támogatását.

13. Kalászi Iskoláért Alapítvány

Képviselő: Feketéné Krunity Anica
Székhely: 2011 Budakalász, Kőbányai út. 7.
Postacím:
Képviselő e-mail címe: kalaszsuli@t-online.hu
Adószám:
Jogosult-e az 1%-ra:

Fő tevékenység:
Bemutatkozás: A Kalászi Iskoláért Alapítvány 1992 februárjában került bejegyzésre, elsődleges célja a kiemelkedő egyéni eredményeket elért tanulók, illetve kiemelkedő pedagógiai munkát végző nevelők támogatása, a Kalász Suli Általános Iskola tárgyi feltételeinek javítása volt. 2000 októberétől az alapítvány közhasznú szervezetként működik, új célként megfogalmazásra került az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, a műszaki, technikai berendezések beszerzése, a nyelvtanulás és a külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése, iskolai és más kulturális, szabadidős programok támogatása, a számítástechnikai oktatás minőségi feltételeinek javítása. Az alapítvány az anyagi támogatáson túl fontosnak tartja a tanulók és a pedagógusok erkölcsi elismerését is, évente egy tanulót kitüntet a diákönkormányzat és a nevelőtestület szavazata alapján „Az év tanulója” címmel. Az alapítvány a Kalász Suli néhai tanárának emlékére Mericske Rezső Emlékplakettet adományoz évente, kétévente egy olyan pedagógusnak, aki hosszú ideig tanította a kalászi gyermekeket, és a tanulók erkölcsi nevelésében kiemelkedő eredményt ért el.

14. Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány

Képviselő: Dr. Wettstein András
Székhely: 2011 Budakalász, Szent László u. 77.
Képviselő e-mail címe: wett.andras@gmail.com
Adószám: 18672844-1-13
Jogosult-e az 1%-ra:

Fő tevékenység:
A vallásgyakorláshoz, művelődéshez, életmódhoz fűződő jogok előmozdítása és a feltételek megteremtése.
Bemutatkozás: Az 1996-ban létrehozott Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány a község egyik legaktívabb ifjúsági civil szervezeteként működteti Budakalász cserkészcsapatát. Célja, hogy a község fiataljai számára tartalmas oktató-nevelő, valamint szórakoztató jellegű, a fizikai és mentális egészséget megőrző időtöltést biztosítson az egész év során. Kiemelt feladatként kezeli a fiatalok aktív társadalmi részvételre serkentését, felelős gondolkodásának kialakítását, természetvédelmi szemlélet elsajátítását, valamint a szabad vallásgyakorláshoz való jog biztosítását. A budakalászi 1111. számú Szent István Cserkészcsapat 120 főt meghaladó csapatlétszámával különösen jelentős a térségben, az alapítvány azonban nem csak a cserkészcsapat tagjai számára szervez programokat, számos rendezvénye a község valamennyi érdeklődő polgára számára is nyitott. Az évközi programokon kívül minden
nyáron szervez egy nomád tábort, aminek keretében a fiatalok megismerhetik hazánk egy-egy régióját. Az alapítvány számos helyi akcióban is részt vesz, ezek között kiemelt helyet kapnak a természetvédelmi akciók és önkéntes kétkezi munkák.

15. Csodabogár Közoktatási Alapítvány

Képviselő: Galambos Károly Zoltán
Székhely: 2011 Budakalász, Szentendrei út 7.
Honlap: www.csupacsodahaz.hu
Képviselő e-mail címe: rumm.eva@gmail.com
Adószám: 18703038-1-13
Jogosult-e az 1%-ra: igen
Fő tevékenység: Oktatási tevékenység (Óvoda, bölcsöde.)

Támogassa adója 1 %-ával a helyi szervezeteket!

Amennyiben szeretné, ha az Ön által képviselt Alapítvány adatai, bemutatkozása is felkerülne honlapunkra, kérjük a lenti adatlapot töltse ki, és bemutatkozásával együtt juttassa el a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatára (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.), vagy e-mailben a info@budakalasz.hu e-mail címre!

Adatlap letölthető