Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. április 14. vasárnap | Tibor napja

Alapítványok

 

Budakalászon bejegyzett alapítványok


1. Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány

Képviselő: Kegyes Gáborné (elnök)
Székhely: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.
Postacím: 2011 Budakalász, Vasút sor
Képviselő e-mail címe: qlins@freemail.hu
Adószám: 19184685-1-13
Jogosult-e az 1%-ra: igen

Fő tevékenység: Segítséget nyújtani a Munkaterápiás Intézet gyógyult betegeinek, valamint azon embertársainknak, akik szociálisan, egzisztenciálisan és ebből következően pszichésen kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, s így a társadalom perifériájára szorultak.

2. Budakalászi Református Templomért Alapítvány

Képviselő: Barta Gábor (elnök)
Székhely: 2011 Budakalász, Kereszt utca 7
Képviselő e-mail címe: gbarta@its.jnj.com
Adószám: 18664531-1-13
Jogosult-e az 1%-ra: igen

Fő tevékenység: A budakalászi református templom építészeti tevékenységének támogatása, a gyülekezet hitéletének segítése. További célok a lakóközösség támogatása az alábbiak szerint:
szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása.
Bemutatkozó: Budakalászi Református Templomért Alapítványt 1994. február 20-án hozta létre három alapító tag, az alapító okirat szerint célja a református templom folyamatos építészeti karbantartásának, szükségessé váló újabb bővítésének vagy renoválásának finanszírozása, valamint a budakalászi református gyülekezet tevékenységének segítése, a hitélet kiterjesztése hitoktatás, lelkigyakorlat és egyéb, a hívők közösségének szervezett programok által. Szintén célkitűzés a környéken lakó, arra rászoruló lakosság támogatása, segélyezése élelmiszer és ruhanemű által. Az alapítvány támogatásának is köszönhetően 1999-ben megépült az új templom, 2004-ben pedig a parókia és az új gyülekezeti terem. Az alapítvány négy kuratóriumi tag és egy pénztáros felügyelete mellett működik, fenntartásához egyéni befizetések, SZJA-felajánlások és pályázati pénzek járulnak hozzá.

3. Budakalászi Szent István Alapítvány

Képviselő: Pártai Lucia (elnök)
Székhely: 2011 Budakalász, Széchenyi út 51.
Postacím: 2011 Budakalász, Máli P. u. 12.
Képviselő e-mail címe: bk.szia@gmail.com
Adószám: 18672325-1-13
Jogosult-e az 1%-ra: igen

Fő tevékenység: Tehetséges közép- és felsőfokon továbbtanuló diákok támogatása. Budakalász kulturális életéért tevékenykedő egyének és csoportok támogatása.
Bemutatkozó: Budakalász első alapítványa, 1989-ben a Szent István szobor létrehozására alakult szoborbizottság (Szentistvántelepi Egyházközség, Budakalászi Baráti Kör, Hazafias Népfront Budakalászi Szervezete) hozta létre. A szoborra közadakozásból összegyűlt pénzből – a költségek kifizetése után – megmaradt 86 000 forintból a szoborbizottság 76 000 forintot a Budakalászi Szent István Alapítvány létrehozására rendelt. Az alapítvány célja Budakalász kulturális életének támogatása, a közép- és felsőfokon továbbtanuló tehetséges, de rászoruló diákok ösztöndíj-támogatása. Az utóbbi években 25–30 diák részére éves szinten egy millió forintot meghaladó ösztöndíj-támogatást nyújtott, a kulturális életért tevékenykedők munkáját évente több százezer forinttal segítette.

4. Gézengúz Alapítvány

Képviselő: Braun Viktória, Csillag Dóra
Telephely: 2011 Budakalász, Sport u. 3.
Képviselő e-mail címe: gezenguz@gezenguz.hu
Adószám: 19650823-1-41
Jogosult-e az 1%-ra: igen

Fő tevékenység: A Gézengúz Alapítvány újszülött kortól kisiskolás korig, koraszülött és eltérő fejlődésű csecsemők és kisgyermekek diagnosztikai és terápiás ellátásával és fejlesztésével foglalkozik integrációban. Tipikus fejlődésű csecsemők és kisgyermekek részére prevenciós foglalkozásokat és szűrőprogramokat szervez.

5. Szent Erzsébet Alapítvány

Képviselő: Farkas Olivér (elnök)
Székhely: 2011 Budakalász, Máli P. út 4.
Képviselő e-mail címe: deutsch@t-online.hu
Adószám: 19183361-1-13
Jogosult-e az 1%-ra: igen

Fő tevékenység: Nagycsaládosok és Nevelőszülők Egyesületének, mozgássérülteknek, szellemi fogyatékos gyermekeket nevelő családoknak, hátrányos szociális helyzetűeknek, valamint az arra igényt tartó Keresztény Értelmiségiek Szövetsége tagjainak pihenésére, művészeknek alkotására nyújt lehetőséget.

6. Szentistvántelepi Iskoláért Alapítvány

Képviselő: Dr. Szilágyi István (elnök)
Székhely: 2011 Budakalász, Martinovics u. 9.
Honlap: http://www.szentistvantelepi-iskola.hu/alapitvany.html
Képviselő e-mail címe: alapitvany@szentistvantelepi-iskola.hu
Adószám: 19179313-1-13
Jogosult-e az 1%-ra: igen

Fő tevékenység: Az Alapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:
– Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
– Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
– Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
– kulturális tevékenység
– kulturális örökség megóvása,
– természetvédelem, állatvédelem,
– környezetvédelem,
– sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.
Bemutatkozó: Az alapítvány 1991-ben szerveződött azzal a céllal, hogy segítse Budakalász második önálló általános iskolájának létrejöttét és működését, közhasznú tevékenységként támogassa az iskolai oktatást, a kultúrát. Az alapítvány mindenkor kiemelt figyelmet fordít a hátrányos szociális helyzetű vagy fogyatékkal élők tanulók támogatására, együttműködik az iskola gyermekvédelmi felelősével, segítségével támogatja a rászoruló gyermekeket úgy, hogy a kirándulások, erdei iskola költségeihez az átlagosnál jobban hozzájárul. Az alapítvány fő bevételi forrását az SZJA-felajánlások, valamint a magánszemélyektől gyűjtött, illetve pályázatok útján elnyert támogatások jelentik. Irányítását egy öttagú kuratórium végzi, a tagok tiszteletdíjban nem részesülnek.

7. Telepi Óvodásokért Alapítvány

Képviselő: Ványikné Kubinszki Terézia (elnök)
Székhely: 2011 Budakalász, Mályva u. 1.
Képviselő e-mail címe: teca001@t-online.hu
Adószám: 18724666-1-13
Jogosult-e az 1%-ra: igen

Fő tevékenység: Biztosítani a Telepi Óvoda óvodásainak a fejlődéshez szükséges feltételeket, eszközöket.

8. Budakalászért Közalapítvány

Elnök: dr. Deutsch Norbert (elnök)
Székhely: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.
Adószám: 19182250-1-13
Jogosult-e az 1%-ra: igen

Fő tevékenység: Budakalász fejlődését, közösségi életét, sportját, kultúráját, egészségügyét szolgáló tevékenységek, programok támogatása.
Bemutatkozás: Az önkormányzat által létrehozott alapítvány célja olyan kiemelkedően közhasznú tevékenység, amely a budakalászi polgárok, társadalmi csoportok, közösségek egészségmegőrzéséhez, a szociális tevékenységhez, a tudományos kutatáshoz, a neveléshez, oktatáshoz, a kulturális tevékenységekhez, a műemlékvédelemhez, a természet- és környezetvédelemhez, a gyermek- és ifjúságvédelemhez, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítéséhez, a helyi sportegyesületek tevékenységéhez, a közrend és a közlekedésbiztonság védelméhez, a fogyasztóvédelemhez, az emberi és polgári jogok védelméhez, illetve a magyarországi nemzeti kisebbségekkel és a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységekhez nyújt támogatást.

9. Budakalászi Lenvirág Alapítvány

Képviselő: Paulheim Rita (elnök)
Székhely: 2011 Budakalász, Szentendrei út 5.
Képviselő e-mail címe: ritaps@t-online.hu
Adószám: 19185480-1-13
Jogosult-e az 1%-ra:

Fő tevékenység: A budakalászi Lenvirág Gyermek és Ifjúsági Néptánc Együttes pénzügyi támogatása.
Bemutatkozás: Az alapítvány 1992. december 7-én alakult tartós közérdekű célra, 1993. január 1-től közhasznú szervezetként működik. Célja, hogy segítse a Budakalászi Lenvirág Gyermek- és Ifjúsági Néptánc Együttes munkáját oly módon, hogy pénzügyi támogatással lehetőséget teremt új táncok betanulására hivatásos koreográfusok segítségével, valamint figyelemmel kíséri, és adott esetben felújítja, illetve pótolja a táncosok színpadi ruháit. Ugyancsak célja, hogy a táncegyüttesbe felkutassa az utánpótlást és segítse az új tagok képzését. Ezenkívül feladatául tűzte ki a táncegyüttes bel- és külföldi szerepléseinek támogatását. Legfőbb feladatának azonban a kulturális tevékenység támogatását, a kulturális örökség megóvását, hazánk nemzeti kisebbségeinek hagyományőrzését tekinti.

10. Budakalászi Óvodásokért Alapítvány

Képviselő: Bácskay Melinda (elnök)
Székhely: 2011 Budakalász, Pomázi út 3.
Képviselő e-mail címe: nyitnikekovi@t-online.hu
Adószám: 18690163-1-13
Jogosult-e az 1%-ra:

Fő tevékenység: A község óvodásainak biztosítani második otthonukban, az óvodában, a fejlődésünkhöz szükséges optimálisabb feltételeket.
Bemutatkozás: Az alapítvány 2000. december 29-én került bejegyzésre, az alapítók a község óvodás korú gyermekeinek megsegítésére hozták létre. A kuratórium tagjai óvónők, így a működés a gyermekek érdekeit, szükségleteit szolgálja. Az alapítvány fő célja, hogy az óvodások számára biztosítsa a fejlődésükhöz szükséges legoptimálisabb feltételeket. Törekszik arra, hogy anyagi eszközök hozzájárulásának biztosításával az óvodai nevelés-fejlesztés lehetőségeit javítsa. Anyagilag támogatja a hagyományos óvodaszintű ünnepélyek, rendezvények lebonyolítását, a hátrányos helyzetű gyerekek részére pedig szociális támogatást biztosít. Az óvodai dolgozók kiemelkedő teljesítményének elismerése érdekében hozta létre a „Budakalászi Óvodásokért Díjat”, amelynek átadása minden évben a községi pedagógusnapon történik.

11. Kalász Művészeti, Nevelési Alapítvány

Képviselő: Eredics Gábor (elnök)
Székhely: 1044 Budapest, Károlyi István u. 7. I/10.
Képviselő e-mail címe: gabor@vujicsics.hu
Adószám: 18700224-1-41
Jogosult-e az 1%-ra:

Fő tevékenység: Budakalász és környéke zenei kultúrájának fejlesztése. A Kalász Művészeti Iskola programja szerinti zenei ismeretterjesztés. Az iskola tárgyi feltételeinek javítása. A korszerű informatika fejlesztése.
Bemutatkozás: 2003-ban alapította Sári József zeneszerző, fő célja Budakalász és a szomszéd települések klasszikus zenei, népzenei, egyházzenei, nemzetiségi, művészeti tradícióinak továbbéltetése, a fennmaradásukban veszélyeztetett hagyományos kulturális javak megőrzésében való tevékeny részvétel. Az alapítvány kezelői feladatait az alapító által felkért öt fős kuratórium látja el. Az alapítvány elnöke Eredics Gábor, a Vujicsics Együttes vezetője, titkára Papp Ágnes népdaltanár, népdalénekes. A kuratórium tagja még Sári József zeneszerző, nyugalmazott egyetemi tanár, Csemiczki Miklós zeneszerző-tanár és Modrián József hegedűművész, zenetanár. Az alapítvány pályázatokból, adományokból, koncertbevételekből és stúdiódíjakból származó bevételeit a Kalász Művészeti Iskola egyedi pedagógiai programjában megfogalmazott művészeti-nevelési célok mentén alapvetően a művészetoktatás szakmai fejlesztésére, az iskola tárgyi feltételeinek javítására fordítja. Kiemelten támogatja ismeretterjesztő, zenei, hagyományőrző, valamint a művészetoktatást, az iskola által szervezett hangversenyek szervezését, lebonyolítását, a zenepedagógiai módszertani kísérleteket, a hazai és nemzetközi kurzusok, szakmai tanulmányutak, népzenei gyűjtőutak és tehetséggondozó művészeti szaktáborok szervezését, az iskola épületében létrehozott stúdióban készülő hangfelvételek előállítását, terjesztését. Hozzájárul az iskola hangszerállományának és tárgyi feltételeinek fejlesztéséhez, és magára vállalja a kiemelten tehetséges növendékek szereplési lehetőségeinek bővítését, ennek anyagi támogatását.

12. Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány

Képviselő: Dr. Wettstein András (elnök)
Székhely: 2011 Budakalász, Szent László u. 77.
Képviselő e-mail címe: wett.andras@gmail.com
Adószám: 18672844-1-13
Jogosult-e az 1%-ra:

Fő tevékenység: A vallásgyakorláshoz, művelődéshez, életmódhoz fűződő jogok előmozdítása és a feltételek megteremtése.
Bemutatkozás: Az 1996-ban létrehozott Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány a község egyik legaktívabb ifjúsági civil szervezeteként működteti Budakalász cserkészcsapatát. Célja, hogy a község fiataljai számára tartalmas oktató-nevelő, valamint szórakoztató jellegű, a fizikai és mentális egészséget megőrző időtöltést biztosítson az egész év során. Kiemelt feladatként kezeli a fiatalok aktív társadalmi részvételre serkentését, felelős gondolkodásának kialakítását, természetvédelmi szemlélet elsajátítását, valamint a szabad vallásgyakorláshoz való jog biztosítását. A budakalászi 1111. számú Szent István Cserkészcsapat 120 főt meghaladó csapatlétszámával különösen jelentős a térségben, az alapítvány azonban nem csak a cserkészcsapat tagjai számára szervez programokat, számos rendezvénye a község valamennyi érdeklődő polgára számára is nyitott. Az évközi programokon kívül minden
nyáron szervez egy nomád tábort, aminek keretében a fiatalok megismerhetik hazánk egy-egy régióját. Az alapítvány számos helyi akcióban is részt vesz, ezek között kiemelt helyet kapnak a természetvédelmi akciók és önkéntes kétkezi munkák.

13. Csodabogár Közoktatási Alapítvány

Képviselő: Galambos Károly Zoltán (elnök)
Székhely: 2011 Budakalász, Szentendrei út 7.
Honlap: www.csupacsodahaz.hu
Képviselő e-mail címe: rumm.eva@gmail.com
Adószám: 18703038-1-13
Jogosult-e az 1%-ra: igen

Fő tevékenység: Személyiséget fejlesztő óvodai intézmény támogatása, már meglévő intézmény átvétele útján. Az intézmény felszereltségeinek emelése. Pedagógusok továbbképzésének támogatása. Szociális elhelyezés nélküli ellátású (bölcsőde) és oktatású intézmény (óvoda) alapítása fenntartása, működtetése.

Támogassa adója 1 %-ával a helyi szervezeteket!

Amennyiben szeretné, ha az Ön által képviselt alapítvány adatai, bemutatkozása is felkerülne honlapunkra, kérjük a lenti adatlapot töltse ki, és bemutatkozásával együtt juttassa el a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatára (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.) vagy e-mailben a info@budakalasz.hu e-mail címre!

Adatlap letölthető