Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. július 20. szombat | Illés napja

Élhető Budakalász településfejlesztési program

 

 

Városunkban komoly problémák forrása a lakosságszám drasztikus növekedése, amit a korábban többször módosított építési szabályok is segítettek. A 2019-ben megválasztott új városvezetés programjával összhangban elindította a városrendezési eszköztár teljes felülvizsgálatát, az Élhető Budakalász településfejlesztési programot.

Elkészült a változtatásokat megalapozó vizsgálat és a város fő fejlesztési irányainak összefoglalója. Ezzel párhuzamosan pedig a közlekedési stratégia két fontos vitaanyaga, a Budakalász Fenntartható Városi Mobilitási Tervének helyzetfeltáró dokumentuma (SUMP) és a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv is elkészült. Budakalász új településfejlesztési koncepciója évtizedekre meghatározza majd városunk fejlődési irányait. Az új Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat megalkotását számos kutatás, partneri egyeztetés és fókuszcsoportos megbeszélés előzte, illetve előzi meg. Az elkészült szakmai anyagokat ezen a felületen tesszük közzé.

Elfogadott új településrendezési eszközök 

 

Térképi mellékleteivel együtt új Településképi Rendelet készítése is szükséges, hogy a településképi elvek és szabályok városszerte egységessé és egyértelműbbé váljanak. A Településképi Rendelet tartalmazza a településkép védelmi eljárások szabályait, foglalkozik a helyi értékvédelem alá vonással és a már védett épületekre vonatkozó előírásokkal, a védett értékekkel kapcsolatos felújításokkal is. Ehhez kapcsolódóan elkészült a város  új építészeti értékkatasztere is.