Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2023. június 10. szombat | Gréta, Margit napja

Panasz/Közérdekű bejelentés

 

Panasz vagy Közérdekű bejelentés


Az Önkormányzathoz és Hivatalhoz bárki fordulhat szóban, írásban, illetve elektronikus levél formájában elsődlegesen a honlapon szereplő nyomtatványon az alábbi elérhetőségeken:

cím: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

e-mail: panasz@budakalasz.hu

telefon: 06-26-340-266

hivatali kapu: Budakalasz KRID azonosító: 206341755, illetve Budonk KRID azonosító: 646574984

 

Közérdekű bejelentést az alapvető jogok biztosa által üzemeltetett védett elektronikus rendszerben is meg lehet tenni.

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

A panasz, közérdekű bejelentést a beérkezéstől számított 30 napon belül kell elbírálni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett ismételt panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata, a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után előterjesztett, a sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett, a rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt tartalmazó, valamint az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés mellőzhető.

Ezek a közigazgatási cselekmények joghatással nem járnak, jogokat és kötelezettségeket nem állapítanak meg, vagyis nem tekinthetők olyan hatósági döntésnek, amely ellen akár közigazgatási, akár bírói úton jogorvoslatnak volna helye.

Online adatlap panasz vagy közérdekű bejelentés kitöltéséhez