Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2023. december 03. vasárnap | Ferenc, Olívia napja

Hírek

 

„Ha nem lépünk, 5000 fővel nőhet a lakosságszám” – fórumsorozat az új budakalászi építési szabályokról

2023. szeptember 22.

A településrészenként szervezett első lakossági fórumon csütörtök délután a HÉV és a 11-es út közötti városrész legfontosabb változásainak tervezetét mutatták be a településtervezők a Faluházban. Az eseményen szó volt a lakosságszám növekedésének korlátozását és a város élhetővé tételét célzó lépésekről, a megjelent lakók aktív részvételével. A Településszerkezeti tervet, illetve a Helyi építési szabályzatot október 5-ig lehet véleményezni.

Forián-Szabó Gergely alpolgármester köszöntőjében elmondta: évtizedek óta halljuk, hogy Budakalász megtelt, a korábbi városvezetések idején mégsem történtek meg a túlzott betelepülést visszafogó lépések. Éppen ellenkezőleg, a városi belső zöldfelületek helyén épült lakóparkokkal felgyorsult a lakosságszám növekedése. A számítások szerint, ha nem történne változás a szabályozásban, további ötezer fővel nőne a lakosságszám, ami 40 százalékos emelkedést jelentene. A mostani városvezetés az ígéretéhez híven határozottan lépett, ennek fontos eleme az új szabályozás előkészítése.

Forián-Szabó Gergely kiemelte: a felmérések alkalmával egyértelműen kiderült, hogy a budakalásziak 90 százaléka egyetért azzal, hogy a lakosságszám-növekedés üteme fenntarthatatlan. „Senkinek sem jó, ha élhetetlenné válik Budakalász, mert nem tudunk közlekedni, nem férünk el az iskoláinkban. Súlyos, nehéz döntéseket kell meghozni, melyek néha magánérdekeket is sértenek, de minden esetben a legjobb megoldásokat keressük, amelyek ezeket is figyelembe veszik” – fogalmazott az alpolgármester.

A szükséges változásokat alapos szakmai előkészítőmunka és számos konzultáció előzte meg, többek között településrészenként megtartott lakossági fórumok, helyi vállalkozókkal, civil szervezetekkel és az egyházak képviselőivel történő konzultációk. A kérdőíves felmérésre közel hatszázan írásban is válaszoltak.

Kálmán Kinga főépítész ezután röviden ismertette a szabályozási folyamat eddigi és még előttünk álló állomásait. Fontos, hogy az elkészült dokumentumok véleményezési szakasza október 5-ig tart, a tervezési munka pedig az év végére juthat el odáig, hogy a Képviselő-testület jóváhagyhatja a változtatásokat.

Pintér Ferenc, a Kasib Mérnök Iroda irodavezető-helyettese

Pintér Ferenc, a Kasib Mérnök Iroda irodavezető-helyettese részletesen tájékoztatta a hallgatóságot a város HÉV-sínek és 11-es út közötti területét érintő elképzelésekről. A szakember elöljáróban kiemelte: a városközpont kialakítása és fejlesztése kulcskérdés és ugyancsak kiemelt feladat a Lenfonó területének rendezése. A Lenfonó körforgalom melletti beépítetlen területén pihenőpark kijelölése szerepel a tervek között.

Az Omszk-tó környezetében a közpark bővítése és egy új sétány kialakítása szerepel az elképzelések között. Lényeges előrelépés lenne, ha sikerülne megteremteni a gyalogos és kerékpáros kapcsolatot a város felől a bevásárlóközpontok felé. A Duna felé ugyancsak szeretnék kialakítani a közvetlen átjárás lehetőségét.

A folytatásban a településrészről megjelent lakók hozzászólásai, kérdései és javaslatai és az erre adott válaszok hangzottak el.  Az időnként szenvedélyes hangulatú fórumon többször a felszínre került, hogy néhány kérdésben nehéz összhangba hozni az egyéni érdekeket a város hosszú távú érdekeivel.

Közérdek kontra magánérdek

A fórumon visszatérő lakossági kérdés volt a Klenity eddig beépítésre kijelölt, de még be nem épített mezőgazdasági területének kérdése. A több hektáros területen – a korábbinál alacsonyabb intenzitású beépítés esetén is – jelentős lakosságszám-növekedés következhetne be, amit a jelenlegi városvezetés el akar kerülni. Abban egyetértés volt az előadók és a megjelentek között, hogy a Klenity terület déli részének 2016-2017-ben történt zsúfolt beépítése elhibázott döntés volt. A beépítetlen terület jövőjével kapcsolatban azonban a megjelentek körében ütköztek az álláspontok.

A városvezetés, a tervezők és néhány felszólaló lakó támogatta, hogy a mostani szabályozásban lakóövezetnek kijelölt terület helyén maradjon a jelenlegi mezőgazdasági használat, illetve rekreációs célú övezet jöhessen létre. A telektulajdonosok ugyanakkor nemtetszésüket fejezték ki, álláspontjuk szerint a szigorítás túlzó, indokolatlan mértékben sértené az érdekeiket. Az ingatlantulajdonosok a korábbi szabályozási tervek alapján abban reménykedtek, hogy előbb vagy utóbb itt házak épülhetnek. Ebben az is közrejátszhatott, hogy a 2019 előtti HÉSZ-módosítások alkalmával a korábbi városvezetés annak ellenére beépítésre szánt övezetben tartotta a területet, hogy a termőföld védelméről szóló magasabb rendű jogszabály a jó minőségű mezőgazdasági terület beépítést egyértelműen tiltja.

Bár voltak próbálkozások a beépítésekre, a Földhivatal az átlagosnál jobb minőségű termőföldre való hivatkozással ezt következetesen és folyamatosan meggátolta. Az építési szabályok jelenlegi módosításának tervezete alapján a szabályozási tervről lekerül a Klenity további beépíthetőségének látszata, ami a közérdek érvényesítése mellett a tisztánlátást is szolgálja.

Iskolabővítés esélye

Szentistvántelepen a Telepi Suli infrastrukturális elmaradottsága jelentős probléma. Az épület nagyon rossz műszaki állapotban van, a tetőszerkezet felújításra szorul, nincs megfelelő méretű tornaterem, a szűkös udvaron konténerek állnak. 2013-óta a közoktatás működtetése állami feladat, de az elmúlt évtizedben elmaradtak a szükséges felújítások és fejlesztések. A településtervezők jelezték, hogy a jelenlegi gyereklétszám alapján legalább 1 hektáros területre lenne szüksége az iskolának, de jelenleg ennek valamivel több mint fele áll csak rendelkezésre.

A településtervezők a hosszú távú megoldás érdekében a környező ingatlanok intézményi övezetbe történő átsorolását javasolják. Az érintett lakók ugyanakkor kifejezték ezzel kapcsolatos ellenvetéseiket, véleményük szerint egy jelenleg kevéssé reális megoldás elősegítése érdekében aránytalan érdeksérelem érné őket. A képhez hozzátartozik, hogy az önkormányzat az iskolát fenntartó Váci Tankerülettel és a térség országgyűlési képviselővel az elmúlt években több tárgyalást folytatott az iskola fejlesztése érdekében. Ígéretek ugyan elhangzottak, de változás nem történt. A tankerületnek a jelentős beruházáshoz szükséges jelentős állami forrás nem áll rendelkezésére és ebben belátható időn belül valószínűleg nem is lesz változás.

Kálmán Kinga főépítész

Kálmán Kinga főépítész hangsúlyozta, hogy a dokumentumok a beérkező írásbeli észrevételek után lesznek véglegesek, a javaslatok beépítését megvizsgálják a tervezők és egyenként meg is válaszolják majd azokat. Ezt követően kerül a Képviselő-testület kezébe a döntés. Az észrevételeket október 5-én 12 óráig lehet elküldeni a telepulesrendezes@budakalasz.hu címre.

A lakossági fórumsorozat folytatódik: szeptember 25-én hétfőn 17 órától a 11-es úttól a Duna felé eső területekről, szeptember 26-án kedden 17 órától pedig a HÉV-sínektől a hegyek felé eső területekről lesz szó.