Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2022. augusztus 09. kedd | Emőd napja

Hírek

 

Közmeghallgatások – 2019. november 20.

2019. november 08.

A közmeghallgatás a helyi közakarat-nyilvánítás és formálás egyik legfontosabb, törvényben szabályozott fóruma. A közmeghallgatás a lakosság közvetlen bevonása az önkormányzati feladatok meghatározásába és végrehajtásába. Határozatképes testületi ülés, amelyen a budakalásziak, valamint az önkormányzat illetékességi területén működő társadalmi, és egyéb szervezetek képviselői közvetlenül a képviselő-testülethez intézhetik közérdekű kérdéseiket és javaslataikat. A közmeghallgatás egyfajta „falugyűlés” is, amely lehetőséget ad arra, hogy a képviselő-testület a település életében alapvető jelentőségű kérdéseket a megjelentek elé terjesszen, és a lakosság közvetlenül állást foglaljon ezekről. Az új képviselő-testület fontos fórumnak tekinti a közmeghallgatásokat.

November 20-án a Faluház nagytermében két közmeghallgatáson vehetnek részt Budakalász polgárai.

A 14.00 órakor kezdődő első közmeghallgatást a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya tartja. Ennek témája a Lupa Strand mellett épített parkoló, illetve a vele kapcsolatos környezetvédelmi eljárás.

Amint arra jól emlékezhetünk 2017 nyarán, a Lupa Strand első szezonjának megnyitásakor vízbázisvédelmi védett területen hatalmas parkoló létesült. A parkolót két éven át a Lupa-Strand Kft., ettől az évtől pedig a Star Park Holding Zrt. üzemeltette. A területen parkoló gépjárművekről származó káros anyagok veszélyt jelentenek a vízbázisra, ezért fontos, hogy a parkoló műszaki tartalma a vonatkozó jogszabályokban előírt módon épüljön meg. A hatósági engedélyek megléte erre adna garanciát.

A biztonságos parkolóüzem nem csupán a budakalásziaknak fontos, hiszen a vízszolgáltató DMRV Zrt. rajtunk kívül 13 másik települést is erről a vízbázisról lát el a Dunakanyarban. Bár idén már a harmadik szezont zárta a strand, a parkoló a mai napig nem rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel. A közmeghallgatást a jelenleg zajló környezetvédelmi eljárás részeként hirdette meg a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya.

A Kormányhivatal a témában közzétett anyagainak elérése: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-erdi-jarasi-hivatal-kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-foosztaly-pe-ektf-01747-1-2019

Még aznap, 17.00 órai kezdettel sor kerül az éves önkormányzati közmeghallgatásra is. A korábbi városvezetés évente egyszer tartott közmeghallgatásokat, általában az év vége felé. Budakalász polgárai és a helyben érdekelt szervezetek képviselői, itt a helyi közügyekben kérdéseket tehetnek fel, javaslatokat fogalmazhatnak meg. Erre nemcsak a helyszínen adunk lehetőséget, hanem kérdéseiket, javaslataikat 2019. november 15-ig előzetesen írásban is elküldhetik a kozmeghallgatas@budakalasz.hu e-mail címre.

Közmeghallgatás a Luppa-tó melletti parkoló ügyében

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya közmeghallgatást tart a Star Park Holding Zrt. által Budakalász, Luppa-tó környezetében a 4191 és a 4192 hrsz. ingatlanon létesített parkolóhelyre vonatkozó környezetvédelmi teljesítményértékelési eljárás kapcsán, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján.

Időpont: 2019. november 20. (szerda) 14.00 óra
Hely: a Faluház nagyterme

 

Önkormányzati közmeghallgatás

Budakalász Város Önkormányzata éves rendes közmeghallgatását

Időpont: 2019. november 20-án (szerda) 17.00 óra

Helyszín: a Faluház nagyterme

Mindkét eseményre szeretettel várjuk a budakalászi polgárokat!