Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поэдравльамо на интернет страници града Калаэа

2020. augusztus 09. vasárnap | Emőd napja

Hírek

 

Lakossági fórum a településképről

2017. április 07.

Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről, és az ezzel kapcsolatban tartandó lakossági fórumról

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Budakalász Város Önkormányzata megkezdte a településképi DJI_0067-javarculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését. A  Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően, és a település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében – 2017. október 1-ig településképi rendeletbe kell foglalnia a településképre vonatkozó előírásokat. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően a teljes közigazgatási területre készülő településképi rendelet szakmai megalapozására településképi arculati kézikönyvet (TAK) kell készítenie.

Egy település karakterét meghatározzák az épületek, melyek részei a hely kulturális örökségének, identitásának. Egy új épület megváltoztatja a tájat, ezért tervezésekor figyelembe kell venni annak hosszú távú hatását környezetére.  Egy jó terv törekszik a környezettel való harmonikus egységre, tiszteli és ismeri a múltat, a helyi értékeket és jellegzetességeket képes kortárs kontextusban alkalmazni. Ez azonban feltételezi a tervező és az építtető részéről a tájegység építészeti karakterének ismeretét. Az arculati kézikönyv a jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be közösségünk környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.  Jól áttekinthető rajzok és fényképek segítségével illusztrálja a követendő példákat, a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, számba véve városunk építészeti értékeit, hagyományait, táji- és természeti értékeit, az évezredek alatt kialakult regionális sajátosságokat. Ismerteti azon jól meghatározható technikákat, eljárásokat, amelyek alkalmazásával a hagyományos építészeti karakterhez és a településképhez jobban igazodó, arányosabb, esztétikusabb, fenntartható és értékálló épület építhető. A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül! Elsősorban a lakosság és az építkezni vágyók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány, de haszonnal forgathatja mindenki, aki érdeklődik városunk építészeti öröksége és jövője iránt.

Amennyiben szeretne részt venni a közös munkában, írásban regisztráljon a Polgármester Hivatal címére – 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. – történő postai küldeményben, vagy elektronikus levélben a varga.rita@budakalasz.hu címre.

A településképpel, annak alakításával, illetve az épített környezettel kapcsolatban észrevételeiket, javaslataikat – nevük és lakcímük megadása mellett – a hirdetmény megjelenéstől számított 21 napig adhatják meg postai levélben (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.) vagy elektronikus levélben (varga.rita@budakalasz.hu) tehetik az előzetesen vagy az javaslattétellel egy időben regisztrált partnerek.

Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon is, melyet 2017. április 19-én 17:00-kor tartunk a Kós Károly Művelődési Házban. A fórumot követően a regisztrált partnerek 8 napon belül írásos észrevételeket tehetnek papíralapon a Polgármesternek címezve, a Polgármester Hivatal címére – 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. – történő megküldéssel, vagy elektronikus levélben a varga.rita@budakalasz.hu címre.

A kézikönyvvel és a rendelettel kapcsolatban a tájékoztatás a hivatali hirdetőtáblán, a város hivatalos honlapján (www.budakalasz.hu), illetve a Budakalászi Hírmondóban közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

A településképi arculati kézikönyv összeállítása során határozottan számítunk a lakosság és a civilek aktív részvételére! Kérem, jelenlétével tisztelje meg a meghirdetett fórumot, amelyen vetítéssel kísért előadás során ismertetjük meg a kézikönyv mintájául szolgáló külföldi példákat, valamint a kiadvány tartalmi felépítését!

Állítsuk össze közösen településünk közösségi értéktárát! Dokumentáljuk együtt városunk kincseit és rejtett szépségeit, megalapozva a településkép védelmét és segítve a Településképi Arculati Kézikönyv megszületését. A Budakalász, ahogy ők látták akkor, ahogy Te látod ma c. felhívásunkról a www.budakalasz.hu honlapon tájékozódhat az Önkormányzat menüpont Településképi Arculati Kézikönyv fül alatt.

A Lechner Tudásközpont által biztosított Településképi Arculati Kézikönyv MINTA megtekintéséhez ide kattintson.

Mindannyiunk felelőssége óvni és védeni környezetünket, hogy megőrizzük örökségeinket és új értéket teremtsünk a következő nemzedékek számára!